13. Noc netopierov pri Jasovskej jaskyni

Tradične, tak ako v predchádzajúcich dvanástich rokoch, v polovici septembra sme pri Jasovskej jaskyni zorganizovali pre verejnosť 13. Noc netopierov. Dňa 18. 9.2019 sa vo vstupnej hale pred vchodom do Jasovskej jaskyne zišlo do 90 záujemcov o poznanie tajuplného života netopierov. V krátkom príhovore sme prítomným objasnili zmysel a program podujatia. Po úvodnej prezentácii o zaujímavostiach zo života netopierov sme sa presunuli pod klenbu Jasovskej skaly pri starom vchode do jaskyne, kde sme predviedli prácu chiropterológa pri odchyte a detektoringu. Návštevníci, zvlášť mladšia generácia, sa osobitne zaujímali o bezprostredný kontakt s netopiermi, ktoré sa nám za daný čas podarilo odchytiť priamo pred očami účastníkov do natiahnutej siete. Podujatie, ktoré organizovala Štátna ochrana prírody Správa NP a BR Slovenský kras, Správa Jasovskej jaskyne, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku veríme že splnilo svoje poslanie a už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o rok. Za nezištnú pomoc pri organizácii ďakujeme RNDr. Petrovi Krišovskému z Východoslovenského múzea.

autor: RNDr. Miroslav Fulín, CSc., Ing. Štefan Matis

Foto: RNDr. Janka Fulínová