NP Slovenský kras

OZNAM

Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne ako správca majetku informuje o dočasnom obmedzení využívania účelovej cesty, parcelné číslo 2081/2,...

Sponzori prenosu