NP Slovenský kras

Turistické novinky v roku 2024

Samostatná právna subjektivita, ktorú nadobudli národné parky (NP) vďaka reforme národných parkov Slovenska, umožňuje okrem efektívnejšieho manažmentu územia aj väčší priestor na realizáciu projektov zameraných na ochranu a rozvoj v jednotlivých národných parkoch. Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne realizovala v uplynulom roku projekt zameraný na zlepšenie priaznivého stavu vybraných druhov vtákov v […]

Od 1.januára 2024 platí zonácia NP Slovenský kras

Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo bolo vyhlásené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 386/2023 Z. z. zo dňa 13. septembra 2023, s účinnosťou od 1. januára 2024.  Národný park sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Debraď, Drienovec, Dvorníky, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Turňa nad Bodvou a Zádiel, v okrese Revúca v katastrálnych […]