NP Slovenský kras

Pohľad do minulosti – časť 4.

Nerudné suroviny a ostatná banská činnosť Z hľadiska hospodárskeho využitia surovín majú v oblasti Slovenského krasu najväčší význam nerudné suroviny. Vápenec a hlina sa využívali už pri stavbe prvých príbytkov. Prakticky pri každej väčšej obci existovalo hlinisko alebo malý lom na získavanie kameňa.  Územie Slovenského krasu je charakteristické predovšetkým komplexom karbonátových hornín, hlavne vápencov, ktoré sa využívajú ako […]

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA OCHRANY PRÍRODY KRASOVÝCH OBLASTÍ

Počas uplynulého týždňa sa naši kolegovia zúčastnili medzinárodného podujatia, ktoré sa konalo v Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras. Témou 31. ročníka školy krasu boli invázne rastliny🌿 a ochrana krasových vôd 💦v oblastiach Natura 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. Zástupcovia z jednotlivých krajín predniesli veľmi zaujímavé a podnetné prednášky zamerané na monitoring a likvidáciu inváznych organizmov v jednotlivých krajinách a […]

Výstava “V moci noci”

  Sovy často vnímame ako záhadnú a zároveň fascinujúcu skupinu vtákov. Považujeme ich za dravcov, ktorí sú aktívni najmä počas noci a za súmraku. Obdivujeme ich výborný zrak či neuveriteľne tichý let. Fascinujú nás nielen výzorom, ale rovnako často až strašidelnými zvukmi. Sovy pre nás symbolizujú najmä múdrosť a túžbu po vzdelaní.      Výstava V moci noci prezrádza návštevníkom o chránených […]

Turistické novinky v roku 2024

Samostatná právna subjektivita, ktorú nadobudli národné parky (NP) vďaka reforme národných parkov Slovenska, umožňuje okrem efektívnejšieho manažmentu územia aj väčší priestor na realizáciu projektov zameraných na ochranu a rozvoj v jednotlivých národných parkoch. Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne realizovala v uplynulom roku projekt zameraný na zlepšenie priaznivého stavu vybraných druhov vtákov v […]

Od 1.januára 2024 platí zonácia NP Slovenský kras

Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo bolo vyhlásené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 386/2023 Z. z. zo dňa 13. septembra 2023, s účinnosťou od 1. januára 2024.  Národný park sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Debraď, Drienovec, Dvorníky, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Turňa nad Bodvou a Zádiel, v okrese Revúca v katastrálnych […]