PONUKA PRÁCE: Mzdový účtovník/personalista

PONUKA PRÁCE: Mzdový účtovník/personalista

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne  hľadá nového člena do tímu na pracovnú pozíciu Mzdový účtovník/personalista na zastupovanie počas materskej dovolenky.  Podrobné informácie k pozícii nájdete v texte nižšie.


Pracovná pozícia: Mzdový účtovník/personalista

Miesto práce
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín

Druh pracovného pomeru
zastupovanie počas materskej dovolenky

Termín nástupu
Ihneď

Mzdové podmienky (brutto)
od 839,50 EUR/mesiac – v závislosti od úrovne znalostí a skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • komplexné zabezpečenie a spracovanie mzdových podkladov zamestnancov vrátane výpočtu miezd
 • spracovanie a evidencia nárokov zamestnancov na dovolenku, neplatené voľno, práceneschopnosť, OČR, materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, vrátane nahlasovania zmien do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • spracovanie, evidencia, archivácia a zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia pre Sociálnu poisťovňu
 • spracovanie, evidencia a archivácia daňových bonusov zamestnancov uplatňujúcich si daňový bonus
 • vyhotovovanie potvrdení zamestnávateľa o platových pomeroch zamestnanca pre potreby exekučných konaní, súdnych konaní, bánk a iných inštitúcií
 • vyhotovovanie potvrdení o zamestnaní pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca
 • spracovanie a evidencia vyhlásení na nezdaniteľnú časť základu dane pre zamestnanca vrátane spracovania ročného zúčtovania dane, potvrdenia o zdaniteľnej mzde a pod.
 • spracovanie a zasielanie mesačných a ročných prehľadov o daní Finančnej správe SR
 • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov za organizáciu do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • spracovanie, evidencia II. a III. pilieru zamestnancov pre DDS a SDS
 • spracovanie výkazov a hlásení pre zriaďovateľa (MŽP SR), Štatistický úrad, Treximu a iných inštitúcií na základe požiadaviek zamestnávateľa
 • zabezpečenie aktualizácie údajov v softvérovom mzdovom programe zamestnávateľa v súvislosti s prechodom do nového roka
 • zabezpečenie evidencie a archivácie mzdových listov zamestnancov
 • zabezpečenie spracovania a evidencie spätných opráv pre spätne priznaný dôchodok zamestnancov vrátane s tým súvisiaceho spracovania žiadostí o vrátenie poistného pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • poskytovanie súčinnosti pri projektovej evidencii
 • spracovanie podkladov pre vykonanie mzdovej inventúry podľa potreby zamestnávateľa a pokynov nadriadeného
 • zabezpečovanie vyplatenie finančného príspevku na stravovanie a zrážky za stravné lístky podľa poskytnutých podkladov
 • vypracovávanie dohôd o nadčasoch, sledovanie dodržiavania zákonom stanovenej hranice nadčasových hodín
 • evidencia nadčasov, kontrola podkladov k vyplácaniu nadčasových hodín a ich následné preplatenie
 • evidencia pohotovostí, kontrola podkladov k preplácaniu pohotovostí a ich následné preplatenie
 • sťahovanie potvrdení o návšteve školy z prokuratúry cez portál oversi.gov.sk napr. pri dohode o brigádnickej práci študentov, pri vyplácaní daňových bonusov
 • zabezpečenie finančnej kontroly na mzdových dokumentoch

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný pracovný čas, služobný mobil, PC/notebook, príspevok do III. piliera, odmeny

Zoznam potrebnej dokumentácie k žiadosti uchádzača o pracovnú pozíciu

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1 mesiac)

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto

Uchádzač doručí požadované dokumenty poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr do 20. 9. 2023 na adresu: Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín, alebo na emailovú adresu: np.slovenskykras@npslovenskykras.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk – Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý

Vodičské oprávnenie

Skupina B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Výhodou je skúsenosť s ekonomickým systémom SAP, CES. Organizačné a rozhodovacie schopnosti, samostatnosť, dôslednosť, analytické myslenie, komunikatívnosť, schopnosť riešiť problémy spoluprácou v rámci vlastnej zodpovednosti, osobná bezúhonnosť.
Kombinácia pracovnej pozície možná s personalistikou, finančným účtovníctvom alebo správou majetku.

Kontaktné údaje

Kontaktná osoba: Katarína Briestenská, ekonóm
mob.: +421 911 658 825
E-mail: np.slovenskykras@npslovenskykras.sk