Biosférická rezervácia Slovenský kras

Územie Slovenského krasu bolo 1. marca 1977 ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra (Man and the Biosphere).

Funkcie biosférickej rezervácie

Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím.

    • Ochranná funkcia:

Zachovanie genetickej, druhovej, ekosystémovej a krajinnej rozmanitosti.

    • Rozvojová funkcia:

Podpora hospodárskeho a ľudského rozvoja, ktorý je spoločensko – kultúrne a ekologicky trvalo udržateľný.

    • Logistická funkcia:

Enviromentálne vzdelávanie a výchova obyvateľstva, výchova odborníkov, ukážkové projekty.