NP Slovenský kras

Pohľad do minulosti – časť 4.

Nerudné suroviny a ostatná banská činnosť Z hľadiska hospodárskeho využitia surovín majú v oblasti Slovenského krasu najväčší význam nerudné suroviny. Vápenec a hlina sa využívali už pri stavbe prvých príbytkov. Prakticky pri každej väčšej obci existovalo hlinisko alebo malý lom na získavanie kameňa.  Územie Slovenského krasu je charakteristické predovšetkým komplexom karbonátových hornín, hlavne vápencov, ktoré sa využívajú ako […]

Pohľad do minulosti – časť 2.

Prinášame vám druhú časť zo série príspevkov s názvom Pohľad do minulosti, v ktorej sa dozviete viac o  Železných rudách v Slovenskom krase a predstavíme ďalšie dve významné lokality baníctva a banskej činnosti z minulosti, Kováčovú a Lúčku. Železné rudy Významné rudné akumulácie sú na rozhraní Slovenského krasu (Horný vrch a Borčianska brázda) a Volovských vrchov (Pipitka), kde […]