NP Slovenský kras

Poznáte najväčšieho hlodavca Európy? Otestujte sa v našom KVÍZE

Najväčší hlodavec Európy je  bobor vodný. Má zavalité telo s krátkymi nohami. Môže vážiť 15 – 30 kg a je dlhý 75 – 100 cm.  Veľmi výrazný je jeho sploštený, široký a  holý chvost. Využíva ho ako kormidlo a jeho úderom o vodnú hladinu upozorňuje ostatné bobry na hroziace  nebezpečenstvo.  Žije  pri stojatých a tečúcich […]

Uviaznutý bobor v nádrži

Náš najväčší hlodavec, bobor vodný (Castor fiber), sa šíri na väčšine územia Slovenska a nie je tomu inak ani na lokalitách, ktoré patria do územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras. Vzhľadom na to, že sa väčšina výskytových miest tohto druhu nachádza v kultúrnej krajine s množstvom cudzích a bariérových prvkov, dochádza často k problémovým situáciám. […]