NP Slovenský kras

Kvíz – biosférické rezervácie Slovenska

Počas celého septembra sme sa pri príležitosti 50. výročia vzniku programu UNESCO Človek a biosféra venovali téme biosférické rezervácie Slovenska, kedy sme vám formou krátkych článkov a videí na facebook-u prezentovali krásy týchto výnimočných oblastí. Ako záverečnú bodku za týmto spoznávacím seriálom si Štátna ochrana prírody SR pre vás pripravila vedomostný kvíz pod názvom Biosférické […]

50. výročie vzniku Programu Človek a biosféra

Slovenský výbor MAB prostredníctvom Štátnej ochrany prírody SR sa pripája k oslavám 50. výročia Programu MAB (Program Človek a biosféra) kampaňou biosférických rezervácií Poľana, Slovenský kras, Tatry a Východné Karpaty. Z území prostredníctvom krátkych filmov, ktoré nájdete aj na youtube ŠOP SR, odznievajú posolstvá a odkazy adresované Svetovej sieti biosférických rezervácií. Manažéri medzinárodne významných území […]