NP Slovenský kras

Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii

Obojživelníky sú triedou stavovcov s premenlivou teplotou tela.  Majú holú, žľaznatú kožu prispôsobenú na dýchanie celým povrchom tela. Väčšina druhov žije vo vlhkom prostredí, vodné prostredie vyhľadávajú len v období rozmnožovania. Do tejto skupiny živočíchov patria  žaby, mloky aj salamandra. Jarná migrácia obojživelníkov Všetky druhy obojživelníkov na Slovensku sú chránené.  Je množstvo negatívnych vplyvov, ktoré […]

„Žabie taxi“ – jarná migrácia obojživelníkov

Správa Národného parku Slovenský kras aj tento rok pomáhala obojživelníkom počas ich jarnej migrácie stavbou zábran na kolíznom úseku cesty 1. triedy v úseku medzi Vlachovom a Dobšinou. Na tomto úseku sa presúva veľký počet žiab, hlavne skokanov hnedých, zo zimovísk k vodným plochám – liahniskám na druhej strane cesty. Fóliové zábrany im zabránia vstupu na cestu  a nasmerujú […]