NP Slovenský kras

Poznáte našu najväčšiu mačkovitú šelmu?

Rys ostrovid ( Lynx lynx) je najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň rysov. Prvýkrát sa oslavoval v roku 2018.  Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto fascinujúcom druhu, ktorý žije v našich lesoch, ale je veľmi zriedka viditeľný. Pomenovanie rys pozná snáď každý, kto sa v škole učil vybrané slová. […]