NP Slovenský kras

Sedemdesiat rokov od vyhlásenia rezervácie Teplica

Súčasťou Národného parku Slovenský kras je aj viacero osobitne chránených častí prírody – rezervácií. Niektoré z nich boli vyhlasované ešte pred vznikom Chránenej krajinnej oblasti (rok 1973). Zo znenia výnosu Ministerstva školstva a národnej osvety č. 143.547-V zo dňa 31. 12. 1933 vyplýva, že už v roku 1925 bola v okrese Moldava nad Bodvou zriadená čiastočná […]

Boj za novelu zákona o ochrane prírody

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odsúhlasil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia. Poslancom parlamentu ju odporúča schváliť. Na schôdzu parlamentu sa tak môže dostať v druhej polovici septembra. Po sedemnástich rokoch sa tak významne posilnia právomoci štátnych ochranárov na viac ako 400 tisíc hektároch územia a v národných parkoch […]