NP Slovenský kras

Ponuka ekovýchovných programov v školskom roku 2019/2020

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras pripravila na školský rok 2019/2020 novú ponuku ekovýchovných programov, prednášok, besied a exkurzií: Objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky (058/7326815, mob.: 0903 298 237) alebo mailom (andrea.balazova.sk@sopsr.sk) – minimálne 2 týždne vopred Výukové programy nie sú spoplatnené a realizujeme ich  pre školy v územnej pôsobnosti  Správy NP a BR Slovenský kras (okres […]