NP Slovenský kras

Pozorovacie veže pri Hrhovských rybníkoch

Jedinečnosť chráneného územia na oboch stranách slovensko- maďarskej hranice pri Hrhove v okrese Rožňava má vyzdvihnúť projekt Úžasný vtáčí svet bez hraníc. Realizujeme ho v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. A pochváliť sa dnes už môžeme konkrétnymi výsledkami. Projekt je prospešný tak pre rozvoj mäkkej formy turizmu, ako aj prácu ornitológov […]