NP Slovenský kras

Svetový deň vydier

Svetový deň vydier (World Otter Day) oslavujeme 27. mája.  Do pozornosti verejnosti ho začal presadzovať Medzinárodný fond na záchranu vydier (International Otter Survival Fund). Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o neutešenom stave vydier vo svete. Všetkých 13 druhov vydier zistených na rôznych kontinentoch je zaradených do červeného zoznamu IUCN, vrátane vydry riečnej vyskytujúcej sa v Európe, i na […]