NP Slovenský kras

Sedemdesiat rokov od vyhlásenia rezervácie Teplica

Súčasťou Národného parku Slovenský kras je aj viacero osobitne chránených častí prírody – rezervácií. Niektoré z nich boli vyhlasované ešte pred vznikom Chránenej krajinnej oblasti (rok 1973). Zo znenia výnosu Ministerstva školstva a národnej osvety č. 143.547-V zo dňa 31. 12. 1933 vyplýva, že už v roku 1925 bola v okrese Moldava nad Bodvou zriadená čiastočná […]