NP Slovenský kras

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň vtáctva

Jarné kvety ako snežienky, podbeľ, či šafrany už skrášľujú naše záhradky a ráno, či večer už môžeme počuť melodické koncerty vtáčích spevákov. Slnečné lúče sú teplejšie, vo vzduchu cítiť vôňu pôdy a to je signál, že jar je už tu. Čoraz častejšie výskyty sťahovavých vtákov nám naznačujú, že jeden z najočakávanejších fenoménov prírody – jarné vtáčie […]

Raritný vtáčí druh na ornitologickom stacionári v Drienovci

Na ornitologickom stacionári v Drienovci sa počas nepretržitého, 84 dní trvajúceho,  jesenného  monitoringu podarilo odchytiť raritný vtáčí druh. Strnádka malá sa ocitla v nárazovej sieti stacionára v stredu doobeda a radosť z jej odchytu a krúžkovania mal náš zoológ Milan Olekšák. Strnádka malá Strnádka malá (Emberiza pusilla) je menší druh spevavca. Jej domovom je severná Európa aj Ázia a len veľmi […]

Pozorovacie veže pri Hrhovských rybníkoch

Jedinečnosť chráneného územia na oboch stranách slovensko- maďarskej hranice pri Hrhove v okrese Rožňava má vyzdvihnúť projekt Úžasný vtáčí svet bez hraníc. Realizujeme ho v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. A pochváliť sa dnes už môžeme konkrétnymi výsledkami. Projekt je prospešný tak pre rozvoj mäkkej formy turizmu, ako aj prácu ornitológov […]

Kto býva v dutinách stromov?

Viete, že staré stromy sú ako veľký dom, možno dokonca niktoré ako panelák? Žijú tam zvieratká, rodia sa tam mláďatká a niekedy je tam ozaj veselo a hlučno. Pod kôrou stromu si prehrýzajú chodbičky larvy chrobákov a v dutinách bývajú vtáčiky. Že ktoré? To sme si na veľkom dube spolu s deťmi z Materskej školy […]

Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“

Začiatkom decembra sa stretli lektori- krúžkovatelia na pracovnom workshope s názvom Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“.  Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie sezóny 2018, analýza aktivít projektu a vyhodnotenie návštevnosti na ornitologickom stacionári Drienovec. Miestom stretnutia bola Správa NP a BR Slovenský kras v Brzotíne. ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras zorganizovala workshop v rámci projektu […]

Deň otvorených dverí Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa NP a BR Slovenský kras pripravila 24. októbra 2018 Deň otvorených dverí, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti zapísania územia  do medzinárodnej siete biosférických  rezervácií v rámci programu MAB (Man and the Biosphere) – Človek a biosféra. Účelom tohto programu je zosúladenie ochrany biodiverzity územia s jej dlhodobo udržateľným využívaním. Tentoraz sa […]

Pozorovanie jesennej migrácie vtákov

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras organizuje v rámci projektu ” Úžasný vtáčí svet bez hraníc”, Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 exkurzie na Ornitologický stacionár v Drienovci pre žiakov základných škôl nachádzajúcich sa v ich územnej pôsobnosti.  Od septembra 2018 do dnešného dňa sa zúčastnilo pozorovania jesennej migrácie vtáctva […]

„Úžasný vtáčí svet bez hraníc“

Štátna ochrana prírody SR v zastúpená Národným parkom Slovenský kras v spolupráci s partnerským národným parkom Aggtelek rozbieha   v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko projekt s názvom „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ (Birds of paradise). Projekt je zameraný na zachovanie a zlepšenie podmienok pre hniezdenie vybraných druhov vtákov. Cieľom je tiež vybudovať základy infraštruktúry v území  pre […]