NP Slovenský kras

Vylosovali sme výhercov kvízu Senzačný svet bocianov

Približne mesiac si mohla široká verejnosť otestovať svoje vedomosti a zapojiť sa do súťažného kvízu s názvom Senzačný svet Bocianov, ktorý sme spustili na Medzinárodný deň vtáctva. Desať otázok zo života bociana poukázalo na málo známe skutočnosti a odhalilo, čo sme o ňom dodnes ne(vedeli). Ako dopadol kvíz?  Máme radosť, že náš kvíz vyplnilo 272 kvízovačov, pričom 22 z nich vyplnilo dotazník […]