NP Slovenský kras

Prírodovedná súťaž v Zádielskej tiesňave

Prírodovedná súťaž s názvom „Za krásami Slovenského krasu“, pre žiakov II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií z okresu Rožňava, ktorého spoluorganizátorom je  Gemerská knižnica v Rožňave – kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja , má v NP Slovenský kras už dlhoročnú tradíciu. Prvá súťaž sa konala v roku 2004. Hlavnou témou súťaže je príroda Národného parku Slovenský […]