NP Slovenský kras

20. ročník Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie realizuje v roku 2021 už jubilejný 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe spolupracujeme s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Komu je určený program Bocian? Program je určený najmä pre žiakov základných škôl, zapojiť sa môžu aj študenti stredných škôl, prípadne verejnosť.

V TOMTO ROKU SA PROGRAM REALIZUJE V ŠTYROCH KATEGÓRIÁCH:


KTO? Deti, žiaci sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak, ale aj kolektív žiakov. V prípade, že jedno hniezdo bude pozorovať kolektív žiakov, určia si vedúceho kolektívu pozorovateľov, ktorý bude zapisovať do karty hniezda údaje na základe pozorovaní od celého kolektívu. Kolektív žiakov zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa však uvedie menovitý zoznam pozorovateľov (žiakov).

AKO? Hniezdo je možné pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Deti a mládež pozorujú priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si značia významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

Do hniezdnej karty [pozri pdf] stručne podchytia len najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a podobne). Môžu si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy  [pozri príklad J. Chytilová 2020 pdf]. Čistú ako aj vzorovú hniezdnu kartu z roku 2020, či príklad denného záznamu si môžete stiahnuť na konci.

Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pozri pdf], kde nájdete odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.

DOKEDY? Vyplnené hniezdne karty zašlite elektronicky do 30. septembra 2021 svojim regionálnym koordinátorom, ktorých kontaktné údaje nájdete na konci. Program trvá od jari až do jesene, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.

ČO? Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej karty aj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov. Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky, alebo videá.

VYHODNOTENIE

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú vyhodnotené garantom programu RNDr. Miroslavom Fulínom CSc. a zverejnené na stránke www.bociany.sk v kolónke Ekovýchovný program Bocian http://www.bociany.sk/pages/show/1-Ekovychovny-program-Bocian.html a vo výročnom Informačnom spravodajovi na stránke – http://www.bociany.sk/pages/show/72-Informacny-spravodaj.html

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii vyžrebujeme a oceníme v októbri 2021 troch, ktorí získajú od ŠOP SR vecné ceny:

 1. cena – turistický ruksak značky Mamut – 22 l,
 2. cena – športové hodinky SMART WATCH,
 3. cena – kniha Putovanie prírodou.

Okrem uvedených, každé miesto získa:

 • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
 • balíček propagačných materiálov ŠOP SR (vedomostné pexeso a kvarteto Národné parky, zápisník ŠOP SR, ceruzka)
 • propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Každý účastník získa diplom a drobné propagačné predmety ŠOP SR a SOS/Birdlife.

Bocian biely je obľúbený vtáčí druh žijúci v našej blízkosti. Každý z nás ho už aspoň raz videl a zdá sa, že ho všetci dobre poznáme. Ale skutočne vieme o ňom dosť? Desať otázok zo života bociana nám poukáže na málo známe skutočnosti z jeho života. Poznávaním života bociana prispejeme k jeho ochrane a ochrane prostredia v ktorom žije.

KTO? Zapojiť sa môžu žiaci základných a stredných škôl a verejnosť.

KEDY? Vedomostný kvíz bude spustený 1. apríla na Svetový deň vtáctva a potrvá do 7. mája 2021.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 • Do kvízu sa môže zapojiť široká verejnosť aj žiaci základných a stredných škôl.
 • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. Uvedie svoje meno, priezvisko a mailovú adresu.
 • Zo všetkých vyplnených kvízov sa vytvorí súhrnná tabuľka s výsledkami.
 • Odoslaním kvízu súhlasíte so spracovaním osobných údajov – stiahnite si tu.

VYHODNOTENIE

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii vyžrebujeme a oceníme 8. mája 2021 na Svetový deň sťahovavého vtáctva troch, ktorí získajú od ŠOP SR a spolupracujúcich partnerov vecné ceny.

 1. cena – športové hodinky SMART WATCH,
 2. cena – termoska,
 3. cena – sklenená fľaša v neoprénovom puzdre.

Každé miesto získa EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami, balíček propagačných materiálov ŠOP SR (ako napr. vedomostné pexeso, kvartetá Národné parky, zápisník ŠOP SR, ceruzka, taška na šnúrku) a propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Začať kvízovať môžete po kliknutí na obrázok, ktorý vás presmeruje na kvíz.

Pre bocianov je dôležitá aj praktická a konkrétna pomoc. Napríklad mokrade a vodné toky tvoria potravný biotop pre bociana. Bohužiaľ, často bývajú znečistené rôznymi odpadkami. Staň sa ochranárom, vyhrň si rukávy a pomôž skvalitniť život bocianovi a udržať zdravú krajinu pre bociana. Je veľa aktivít, za ktoré sa ti bociany odvďačia klepotom zobákov.

KTO? Zapojiť sa môžu žiaci základných škôl (s pedagógom), prípadne žiaci individuálne (s rodičmi), prípadne verejnosť, aj rodiny s deťmi.

ČO UROBIŤ? Účastníci môžu vo svojich obciach pri vychádzkach do prírody vyzbierať odpadky popri potokoch, riekach, na mokradiach.

(Upozornenie: na lokalitách, ktoré sú prírodnými rezerváciami, národnými prírodnými rezerváciami, prírodnými pamiatkami je možné aktivitu realizovať len po dohode /súhlase a asistencii príslušnej správy chráneného územia). Územná pôsobnosť Štátnej ochrany prírody SR (správ chráneného územia) http://www.sopsr.sk/web/?cl=112 a kontakty http://www.sopsr.sk/web/?cl=997&start_char=999&funkcia=&pracovisko=999

Vítané sú aj ďalšie aktivity ako napríklad: ak vidíš popadaný materiál pod hniezdom napr. rôzne konáre, urob údržbu a odstráň ich. Môžeš si zobrať hniezdo pod patronát a pravidelne miesto pod ním udržiavať. Ďalej napríklad môžeš objaviť divokú skládku rôzneho odpadu, ohlásiť ju obci a prípadne pomôcť pri jej likvidácii; pomôcť pri prenose žiab cez cestu niektorej správe chráneného územia, ktorá takúto aktivitu uskutočňuje; vytvoriť malú vodnú plôšku, alebo vysadiť ovocné stromy vo svojej záhrade, či škole; zhotoviť a vyvesiť vtáčiu búdku vo svojej záhrade, škole alebo v parku po dohode s vlastníkom, obcou; odstrániť invázne rastliny na svojom pozemku, na inom po dohode s vlastníkom a pri dodržaní bezpečnosti práce a manipulácie s nimi a použití ochranných pomôcok.

KEDY? Aktivita bude spustená 22. apríla v rámci Svetového dňa Zeme a potrvá do 5. júna 2021, Svetového dňa životného prostredia.

ZAŠLI

Napíš, aký ochranársky čin pre bociana si vykonal, a zašli popis aj spolu s fotodokumentáciou a menom (menami) (napríklad fotografia nejakej lokality pred a po zásahu s vyzbieranými vrecami odpadov a podobne), elektronicky na mail do 5. júna 2021 koordinátorovi programu Škole ochrany prírody vo Varíne skopvarin@sopsr.sk a v kópii regionálnemu koordinátorovi NP Slovenský kras andrea.balazova.sk@sopsr.sk (Andrea Balážová).

VYHODNOTENIE

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii si verejnosť vyberie prostredníctvom on-line hlasovania jeden NAJ ČIN PRE BOCIANA, jedného víťaza, ktorý získa od ŠOP SR OTTOVU ENCYKLOPÉDIU ZVIERATÁ, sprievodca svetom živočíchov a balíček propagačných materiálov ŠOP SR (napr. vedomostné pexeso, kvarteto Národné parky, zápisník a ceruzku, tašku s dlhými ramenami). Zároveň získa EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami a propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Hlasovanie bude prebiehať od 15. júna do 20. júla na webe ŠkOP Varín a víťaz bude zverejnený 26. júla 2021.

V rámci Bocianieho klubu sa budeme zábavnou a hravou formou učiť o bocianovi, hľadať cestu do hniezda, poznávať čo chutí bocianom, lúštiť tajničky, či vyrábať zobáky a iné.

KEDY? Pracovné listy a aktivity budú zverejňované priebežne do 30. júna 2021.

AKO? Postupne budeme zverejňovať jednotlivé samoobslužné pracovné listy o bocianovi, či kreatívne pracovné listy na webe ŠkOP Varín a FCB. Niektorú kreatívnu aktivitu budeme lektorovať, vysielať prostredníctvom médií (cez FCB alebo zoom) a tak sa budete môcť pridať a spoločne vyrábať.

ZVEREJŇUJ svoje DIELKA

Svoje hotové dielka, výtvory (ako fotografiu, obrázok jpg.) budete môcť zverejňovať do komentára pod výzvu kreatívnej aktivity na FCB ŠkOP Varín.

VYHODNOTENIE

Zo zaslaných fotografií, obrázkov Vašich kreatívnych dielok uverejnených v komentári pod výzvou vyberie verejnosť tie najkrajšie pomocou prideleného palčeka „páči sa mi to“. Obrázok, fotografia s najviac palčekmi (páči sa mi to) bude odmenená balíčkom propagačných materiálov ŠOP SR (napr. puzzle, vedomostné pexeso, kvarteto Národné parky, zápisník, pero a iné).

Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov. pozri [pdf]

V závislosti od počtu zapojených deti a kolektívov v jednotlivých kategóriách si vyhradzujeme právo ceny zmeniť, zameniť, či presunúť do inej kategórie a v tej oceniť viac zúčastnených.

Tešíme sa na Vaše pozorovania a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.

 

Zdroj: web Školy ochrany prírody vo Varíne

Spracovali: Miriam Balciarová, Gabriela Kalašová, ŠOP SR, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

Text upravila: Andrea Balážová, NP Slovenský kras

Materiály na stiahnutie

Hniezdna karta za rok 2021 čistá [pdf]

Vzor denné záznamy: Hniezdna karta J.Chytilová_Mojš [pdf]

Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pozri pdf]

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov [pdf]