NP Slovenský kras

SLOVENSKÝ KRAS

Živý Prenos - Bociany

Online prenos z bocianieho hniezda na budove Správy NP Slovenský kras si môžete pozrieť kliknutín na obrázok vyššie.

Zranený Živočích
projekt OPKŽP
envirovýchova

Národný park a Biosférická rezervácia Slovenský Kras

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Územie je tvorené sústavou náhorných plošín s množstvom podzemných i povrchových krasových javov, kaňonov riek a tiesňav, ktoré tieto planiny od seba oddeľujú . Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggteleckého krasu v Maďarsku sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1995.

Aktuality

Obmedzenie vstupu

Obmedzenie vstupu

Upozorňujeme návštevníkov národného parku, že z dôvodu nutných opráv  na…

Pracovná ponuka

Pracovná ponuka

Do nášho tímu hľadáme posilu na pozíciu strážca, pre…

Výstava “V moci noci”

Výstava “V moci noci”

  Sovy často vnímame ako záhadnú a zároveň fascinujúcu skupinu vtákov.…