NP Slovenský kras

Legislatíva

Nariadenie vlády SR č. 386/2023, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo

Návštevný poriadok

Mapové podklady k návštevnému poriadku

Vyhláška č. 22/2008 Z. z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Vyhláška č. 192/2010 Z. z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras

Vyhláška č. 196/2010 Z. z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Štatút

Štatút Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Príloha č. 1 k štatútu Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Príloha č. 2 k štatútu Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Kontrakty

Kontrakt č. 116/2022/6.1 uzavretý medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Príloha č. 1 – Plán hlavných úloh SNPSK na rok 2022

Kontrakt č. 339/2022/6.1 uzavretý medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Príloha č. 1 – Plán hlavných úloh SNPSK na rok 2023

Kontrakt č. 283/2023/6.6 uzavretý medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Príloha č. 1 – Plán hlavných úloh SNPSK na rok 2024

Dodatok ku kontraktu č. 283/2023/6.6 uzavretý medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Organizačný poriadok 

Organizačný poriadok Správy NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Príloha č. 1 organizačného poriadku

Predaj dreva

Žiadosť o samovýrobu palivového dreva

SMART aplikácia Slovenský kras

Podmienky spracúvania osobných údajov

Cenníky

Cenník samovýroby dreva

Ponukový cenník výkonov a služieb Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne s platnosťou od 01. 01. 2023

Systém náležitej starostlivosti

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy za rok 2022,2023

Zmluvy – Správa NP ako Objednávateľ

Zmluvy – Spáva NP ako Dodávateľ

Sponzori prenosu