NP Slovenský kras

Jedena z mnohých krasových vyvieračiek prinášajúcich na povrch priezračnú čistú vodu z vnútra tajomných vápencových planín vyviera  na južnom úpätí Jasovskej planiny.  Drienovská mokraď vytvorená v okolí tejto bezmennej vyvieračky pritiahla pozornosť ornitológov a výskumníkov aj vďaka pozoruhodnej polohe na trase vtáčej migrácie. Xerotermné biotopy, suché dubové lesy, trstinové biotopy striedajúce sa s ostricovými porastami a vŕbami, ruderálmi, lúkou predstavujú na malej ploche pestrú mozaiku, ktorú počas celého roka vedia využiť rôzne druhy vtákov na hniezdenie, zimovanie, zhromaždisko i nocovisko počas migrácie.

Ornitologický stacionár Drienovec

Kraj: Košický

Okres: Košice okolie

Kataster: Drienovec

Orografický celok: rozhranie Slovenského krasu a Košickej kotliny

Lokalizácia: 20°55’E   48°37’N

Chránené územia: NP Slovenský kras, Chránené vtáčie územie Slovenský kras

 • História

  Začiatok výskumných aktivít týkajúcich sa krúžkovania vtákov sa odvíja od apríla roku 1998. Od roku 2006 sa na ornitologickom stacionári systematicky pracuje na výskume migrácie vtákov, populačných a sezónnych trendov pomocou označovania vtákov štandardnými ornitologickými krúžkami Slovenskej krúžkovacej centrály ( SKB Bratislava). Vtáky sú odchytávané do ornitologických nárazových sietí. Sledujú sa aj individuálne zvláštnosti, ako napr. albinizmus, leucizmus, parazity a pod.

  CES

  V roku 2006 vznikol na drienovskej mokradi stacionár (Constant Effort Site) na dlhodobý monitoring hniezdnych populácií vtákov. Po vzore európskych CES lokalít bola primerane upravená aj metodika odchytov, zápis a vyhodnocovanie údajov.
  V období od 01. mája do 31. júla realizujeme 9 odchytov, v každom mesiaci primerane rovnomerne rozložených. Pri každom odchyte je inštalovaných do rovnakých línií 174 metrov 5 poľových nárazových sietí s priemerom ôk 16 mm.
  Hlavnými cieľmi výskumu je predovšetkým dlhodobý monitoring zmien v hniezdnych populáciach vtákov v slovenskom krase, sledovanie priaznivého stavu európskych významných druhov a sledovanie fidelity a prežívania jedincov. Viac informácii o programe získate na www.bto.org alebo www.czechringing.com .

  SEEN

  Drienovecký stacionár sa v roku 2006 stal členom siete ornitologických stacionárov sledujúcich a skúmajúcich vtáčiu migráciu predovšetkým na juhovýchodnej euroafrickej migračnej trase (www.seen-net.eu). V jesennom a jarnom období organizujeme krúžkovacie tábory trvajúce nepretržite niekoľko týždňov každoročne vždy v rovnakom čase. Priemerne sa počas jarnej migrácie označí krúžkami 2 tisíc a počas jesene 15 tisíc vtákov. Podrobnejšie výsledky nájdete TU.

  Sledovanie jarnej migrácie

  marec až apríl, 35 dní nepretržite

  Top 10 krúžkovaných druhov na jar za posledných 5 rokov:

  červienka obyčajná (Erithacus rubecula), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes), vrchárka modrá (Prunella modularis), glezg hrubozobý (Coc. coccothraustes), sýkorka belasá (Parus caeruleus), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (Turdus philomelos)

  Sledovanie jesennej migrácie

  august až november, 84 dní nepretržite

  Top 10 krúžkovaných druhov na jeseň za posledných 5 rokov:

  penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), sýkorka belasá (Parus caeruleus), kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita),  vrchárka modrá (Prunella modularis), sýkorka veľká (Parus major), kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus), drozd čierny (Turdus merula), penica obyčajná (Sylvia communis), penica slávikovitá (Sylvia borin)

   

  Vďaka cezhraničnému projektu Interreg Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 s názvom  “Úžasný vtáčí svet bez hraníc” sa rozšírila ponuka ornitologického tábora tak  pre odbornú, ako aj pre širokú verejnosť, a to zlepšením prístupu na lokalitu, zabezpečením lepšieho vybavenia pre odchyt a pozorovanie vtákov, zabezpečením nepretržitej odbornej a lektorskej služby pre návštevníkov počas migračnej sezóny,  vybudovaním pozorovacích veží na ďalších lokalitách a ponukou eko-výchovných aktivít pre návštevníkov počas celého roku aj mimo hlavnej sezóny migrácie vtákov. Viac informácií o projekte nájdete TU.