NP Slovenský kras

Oslávte Stredoeurópsky deň stromov a kvízujte

Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov či stavebný materiál. Sú významným krajinotvorným a kompozičným prvkom, s ktorým sa stretávame takmer na každom kroku, či už v mestách alebo vo voľnej krajine. Stromy sú jednoducho pre nás vzácnym […]

Plošným výrubom v národných parkoch musí odzvoniť

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny ide na hospodársku a sociálnu radu, následne na vládu. Ministerstvo životného prostredia významným spôsobom posilňuje ochranu národných parkov Slovenska. Nová legislatíva totiž vyslovene zakazuje plošné výruby v chránených územiach a do rúk nám štátnym ochranárom dáva reálne právomoci spravovať národné parky. „Naše národné parky dlho trpia tým, že sa nenastavili jasné legislatívne pravidlá. Verím, že […]

Výsadba pamätných stromov v Národnom parku Slovenský kras

Pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku Správa NP a BR Slovenský kras vysadila 4 pamätné stromy vo svojej územnej pôsobnosti. Brest horský (Ulmus glabra) v ústí Zádielskej doliny, javor poľný (Acer campestre) v areáli Základnej školy akad. Jura Hronca v Rožňave, dub zimný (Quercus petraea) pri parkovisku pri Silickej ľadnici a javor horský (Acer pseudoplatanus) pri […]

Ošetrenie chránených stromov „Lipy v Rochovciach“

Dňa 8. 10. 2018 ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras a Obec Rochovce v zmysle dohody o spolupráci realizovala ošetrenie chránených stromov podľa arboristických štandardov a normy STN 83 70 10. Arboristické práce boli vykonané spoločnosťou Stromservis s.r.o.. Stromy ošetrovali dvaja arboristi za pomoci prívesnej plošiny a lezeckej techniky. Na stromoch sa vykonal zdravotný rez, odstránili sa suché a odumreté […]