NP Slovenský kras

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne má územnú pôsobnosť na základe Prílohy č. 2 k štatútu Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne na území Národného parku (NP) Slovenský kras, jeho ochranného pásma a v časti okresov Revúca, Rožňava a Košice – okolie a to konkrétne:

a) okres Košice – okolie – katastrálne územia Baška, Budulov, Bukovec, Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky, Hačava, Háj, Hodkovce, Hosťovce, Hýľov, Chorváty, Chym, Janík, Jasov, Komárovce, Malá Ida, Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Klátov, Nižný Lánec, Nováčany, Paňovce, Peder, Perín, Poproč, Rešica, Rudník, Šemša, Štós, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Včeláre, Veľká Ida, Vyšný Medzev, Zádiel, Zlatá Idka, Žarnov;

b) okres Revúca – časti katastrálnych území, ktoré sú súčasťou ochranného pásma NP Slovenský kras- Gemerský Milhosť, Hucín, Jelšavská Teplica, Mikolčany a Nováčany;

c) okres Rožňava – okrem katastrálnych území Stratená a Dedinky, okrem časti katastrálneho územia, ktoré je súčasťou NP Slovenský raj a jeho ochranného pásma – Dobšiná a okrem častí katastrálnych území Čierna Lehota a Rejdová (hranica kopíruje hranicu CHVÚ017 Muránska planina – Stolica).

MAPA Územnej pôsobnosti .

Sponzori prenosu