“Za krásami Slovenského krasu” – súťaž

Dňa 13. júna 2019 ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský kras v Brzotíne a Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave zorganizovali 15. ročník prírodovednej súťaže družstiev “Za krásami Slovenského krasu”(pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov). Hlavnou témou súťaže bola príroda Národného parku Slovenský kras a jej jednotlivé zložky.

Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov II. stupňa zo ZŠ a osemročného gymnázia v okrese Rožňava – ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava, Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave, ZŠ Nižná Slaná,  ZŠ Krásnohorské Podhradie, ZŠ P. K. Hostinského Gemerská Poloma, ZŠ Brzotín a  ZŠ P. E. Dobšinského Slavošovce.

Súťaž prebiehala v malebnom prostredí Hrhovských rybníkov.  Žiaci na piatich stanovištiach odpovedali na teoretické otázky týkajúce sa prírody národného parku Slovenský kras v okruhu tém flóra, fauna, NATURA 2000, neživá príroda a národný park. V poznávacej časti určovali rastliny, zvieratá, stromy, stopy zvierat a tiež horniny a nerasty, ktoré sa vyskytujú na území Slovenského krasu.

Napriek horúcemu počasiu súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére. Súťažiaci sa z roka na rok zlepšujú, víťazné družstvo dosiahlo 59,5 bodov z plného počtu 65. Výsledné bodové hodnotenie bolo tesné, rozdiel medzi 1. a 2. miestom bol len 1,5 boda.

Vyhodnotenie súťaže:

Víťaz získal putovný kameň. Prvé tri miesta boli odmenené diplomom a vecnými cenami. Ostatní účastníci dostali pamätný list, pero, pracovný zošit “Vtáčí raj” a letáky .

Konečné umiestnenie v súťaži:

  1. miesto: ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava
  2. miesto: ZŠ P. K. Hostinského Gemerská Poloma
  3. miesto: ZŠ Krásnohorské Podhradie
  4. miesto: Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava
  5. miesto: ZŠ P. E. Dobšinského Slavošovce
  6. miesto: ZŠ Nižná Slaná
  7. miesto: ZŠ Brzotín