NP Slovenský kras

Tu si môžete stiahnuť :

úplne znenie VYHLÁŠKY Krajského úradu životného prostredia Košice č. 4/2006 z 11. decembra 2006 o Návštevnom poriadku Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma

 

Mapové podklady (príloha č. 1, 3-9) k návštevnému poriadku