Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Poranený živočích

V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte na pohotovostné číslo +421911485293.

Náš pracovník vás usmerní a v prípade potreby živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.

Zoznam pracovníkov

 

Ing. Milan Olekšák riaditeľ správy tel.:058 732 68 15
mob.: +421 911 390 238
milan.oleksak@npslovenskykras.sk

 

Kancelária riaditeľa

Ing. Roman Burčák vedúci kancelárie riaditeľa a manažér pre rozvoj NP tel.: 058 732 68 15
mob.: +421 904 614 339
roman.burcak@npslovenskykras.sk
Jarmila Boršodiová asistent tel.: 058 732 68 15
mob.: +421 903 298 235
jarmila.borsodiova@npslovenskykras.sk
MVDr. Andrea Balážová pracovník
environmentálnej
výchovy
tel.: 058 732 68 15
mob.: +421 903 298 237
andrea.balazova@npslovenskykras.sk

 

Odbor ekonomiky

 

Mgr. Martina Brtáňová

(t.č. materská dovolenka)

personalista, mzdár martina.brtanova@npslovenskykras.sk
Katarína Briestenská ekonóm mob.: +421 911 658 825 katarina.briestenska@npslovenskykras.sk
Ing. Jana Hlaváčová finančný účtovník mob.: +421 902 509 191 jana.hlavacova@npslovenskykras.sk
JUDr. Stanislav Ďuriček referent pre VO a správu majetku mob.: +421 911 658 783 stanislav.duricek@npslovenskykras.sk

 

Odbor ochrany prírody a krajiny

Ing. Štefan Matis zoológ tel.:058 732 68 15
mob.: +421 911 390 243
stefan.matis@npslovenskykras.sk
Ing. Ján Kilík anorganik tel.: 058 732 68 15
mob.: +421 903 298 230
jan.kilik@npslovenskykras.sk
RNDr. Róbert Šuvada, PhD. botanik tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 233
robert.suvada@npslovenskykras.sk
Ing. Ľubica Hudáková krajinárka tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 232
lubica.hudakova@npslovenskykras.sk
Ing. János Csík lesník tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 236
janos.csik@npslovenskykras.sk
Ing. Marián Rusnák lesník tel.:058 732 68 15
mob.: +421 910 191 596
marian.rusnak@npslovenskykras.sk
Ing. Ján Svoreň poľnohospodár tel.:058 732 68 15
mob.: +421 902 692 239
jan.svoren@npslovenskykras.sk

 

Odbor stráže prírody

Juraj Popovics strážca tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 239
juraj.popovics@npslovenskykras.sk
Ing. Norbert Mički strážca tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 234
norbert.micki@npslovenskykras.sk
Ing. Peter Mihuc strážca tel.:058 732 68 15
mob.: +421 904 617 624
peter.mihuc@npslovenskykras.sk
Mgr., Ing. Slavomíra Mihucová strážca  tel.:058 732 68 15
mob.: +421 902 530 060
slavomira.mihucova@npslovenskykras.sk
Bc. Erik Kiss strážca  tel.:058 732 68 15
mob.: +421 903 298 238
erik.kiss@npslovenskykras.sk