NP Slovenský kras

Poranený chránený živočích

V prípade, že nájdete poraneného chráneného živočícha, volajte na pohotovostné číslo +421911485293. Náš pracovník vás usmerní a v prípade potreby živočícha prevezme a zabezpečí následnú starostlivosť.

Adresa

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Hámosiho 188 049 51 Brzotín

Informácie

dátum vzniku: 31. 03. 2022 štatutár: Ing. Martin Golian Tel: 0587326815 IČO: 54435463 DIČ: 2121710382 np.slovenskykras@npslovenskykras.sk

Zoznam pracovníkov

Kancelária riaditeľa

Ing. Roman Burčákvedúci kancelárie riaditeľa a manažér pre rozvoj NPtel.: 058 732 68 15  
mob.: +421 904 614 339
roman.burcak@npslovenskykras.sk
Jarmila Boršodiováasistenttel.: 058 732 68 15
mob.: +421 903 298 235
jarmila.borsodiova@npslovenskykras.sk
Mgr. Veronika Strakováreferent pre medzinárodné dohovorytel.: 058 732 68 15
mob.: +421 903 249 658
veronika.strakova@npslovenskykras.sk

Odbor ekonomiky

Katarína Briestenská ekonóm tel.: 058 732 68 15 mob.: +421 911 658 825 katarina.briestenska@npslovenskykras.sk
Ing. Jana Hlaváčová finančný účtovník tel.: 058 732 68 15 mob.: +421 902 509 191 jana.hlavacova@npslovenskykras.sk
Mgr. Monika Nemčková personalista, mzdár tel.: 058 732 68 15 mob.: +421 903 298 232 monika.nemckova@npslovenskykras.sk
Ing. Peter Zakhar majetkár, referent VO tel.: 058 732 68 15 mob.: +421 911 658 783 peter.zakhar@npslovenskykras.sk

Odbor ochrany prírody a krajiny

Ing. Milan Olekšák zoológ tel.:058 732 68 15 mob.: +421 911 390 238 milan.oleksak@npslovenskykras.sk
Ing. Štefan Matis zoológ tel.:058 732 68 15 mob.: +421 911 390 243 stefan.matis@npslovenskykras.sk
Ing. Ján Kilík anorganik tel.: 058 732 68 15 mob.: +421 903 298 230 jan.kilik@npslovenskykras.sk
RNDr. Róbert Šuvada, PhD. botanik tel.:058 732 68 15 mob.: +421 903 298 233 robert.suvada@npslovenskykras.sk
Ing. Ľubica Hudáková (t.č. materská dovolenka) krajinárka
Mgr., Ing. Slavomíra Mihucová krajinárka  tel.:058 732 68 15 mob.: +421 902 530 060 slavomira.mihucova@npslovenskykras.sk
Ing. János Csík lesník tel.:058 732 68 15 mob.: +421 903 298 236 janos.csik@npslovenskykras.sk
Ing. Marián Rusnák lesník tel.:058 732 68 15 mob.: +421 910 191 596 marian.rusnak@npslovenskykras.sk
Adrián Balázs lesník tel.:058 732 68 15 mob.: +421 911 430 783 adrian.balazs@npslovenskykras.sk
Ing. Ján Svoreň poľnohospodár tel.:058 732 68 15 mob.: +421 902 692 239 jan.svoren@npslovenskykras.sk
Mgr. Dušan Šácha, PhD. zoológ tel.:058 732 68 15 mob.: +421 911 083 342 dusan.sacha@npslovenskykras.sk

Odbor vonkajších vzťahov

MVDr. Andrea Balážová pracovník environmentálnej výchovy tel.: 058 732 68 15 mob.: +421 903 298 237 andrea.balazova@npslovenskykras.sk
Ing. Norbert Mički strážca tel.:058 732 68 15 mob.: +421 903 298 234 norbert.micki@npslovenskykras.sk
Ing. Peter Mihuc strážca tel.:058 732 68 15 mob.: +421 904 617 624 peter.mihuc@npslovenskykras.sk
Bc. Erik Kiss strážca  tel.:058 732 68 15 mob.: +421 903 298 238 erik.kiss@npslovenskykras.sk
Marek Čižmárik strážca  tel.:058 732 68 15 mob.: +421 911 736 945 marek.cizmarik@npslovenskykras.sk