NP Slovenský kras

Program: Interreg Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020

Názov projektu SK: Úžasný vtáčí svet bez hraníc

Názov projektu AJ:  Birds without Borders

Akronym projektu:  Bird of paradise / Vtáčí raj

Číslo projektu:  SKHU/1601/1.1/065

Začiatok realizácie projektu: 2.11.2017

Koniec realizácie projektu:  31.10.2019

Rozpočet projektu ŠOP SR: 253 531,00 Eur

Celkový rozpočet projektu: 408 156,10 Eur

Vedúci prijímateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Partner projektu: Národný park Aggtelek

Opis projektu:

NP Slovenský kras na Slovensku a  NP Aggtelek v Maďarsku je známym cezhraničným krasovým územím.  Projekt „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ vyzdvihuje jeho ďalšiu jedinečnosť ako chráneného vtáčieho územia  na oboch stranách hranice.  Vodné plochy v údolí rieky Bodvy sú dôležitými oddychovými lokalitami pre migrujúce druhy vtákov. V oboch NP už dlhodobo existujú výskumné aktivity špeciálne zamerané na výskum migrácie vtákov a to na slovenskej strane Ornitologický stacionár Drienovec a na maďarskej strane Ornitologický stacionár  “Tábor monitoringu migrácie vtákov a ochrany prírody v údolí Bodvy” pri obci Szalonna.

Hlavným prínosom projektu bolo rozšírenie ponuky ornitologických táborov tak  pre odbornú, ako aj pre širokú verejnosť, a to zlepšením prístupu na lokality, zabezpečením lepšieho vybavenia pre odchyt a pozorovanie vtákov, zabezpečením nepretržitej odbornej a lektorskej služby pre návštevníkov počas migračnej sezóny,  vybudovaním zážitkových náučných chodníkov priamo v ornitologických táboroch, vybudovaním pozorovacích veží na ďalších lokalitách, ponukou eko-výchovných aktivít pre návštevníkov počas celého roku aj mimo hlavnej sezóny migrácie vtákov.

Dôležitou súčasťou projektu bolo vytvorenie spoločnej maďarsko-slovenskej interaktívnej web-mapy s lokalizáciou významných lokalít na pozorovanie vtákov, ako aj ďalších zaujímavostí ochrany prírody pre návštevníkov tohto cezhraničného krasového územia a poskytovanie informácií o eko-výchovných podujatiach, táboroch s ukážkami krúžkovania migrujúcich vtákov, atď. Okrem signifikantného prínosu pre zvýšenie návštevnosti regiónu projekt prispieva aj k ochrane samotných vtáčích druhov a ich biotopov.

Nosným pilierom projektu bola spolupráca a vzájomná výmena skúseností oboch národných parkov, pretože vtáky hranice krajín nepoznajú a návštevníci budú môcť v reálnom čase vedieť o aktuálnych zaujímavostiach tej-ktorej lokality.

Webová stránka partnera projektu (NP Aggtelek):

http://anp.nemzetipark.gov.hu/csodalatos-madarvilag-hatarok-nelkul-skhu-1601-11-065

 

Aktuálne informácie k projektu: (priebežne budú aktualizované)

 24. apríl 2018  – Úvodná tlačová konferencia

https://www.npslovenskykras.sk/uzasny-vtaci-svet-bez-hranic/

4. 2018 – “Jedinečný projekt v NP Slovenský kras: Úžasný vtáčí svet bez hraníc”

http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=20277https://www.facebook.com/pg/sopsr.sk/posts/?ref=page_internal

10. – 13. 7. 2018  – Zelený ostrov – Krásnohorská Dlhá Lúka

https://www.npslovenskykras.sk/10-13-7-2018-zeleny-ostrov-krasnohorska-dlha-luka/

10. 2018 – Pozorovanie jesennej migrácie vtákov

https://www.npslovenskykras.sk/pozorovanie-jesennej-migracie-vtakov/

11. 2018 – Deň otvorených dverí Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras na ornitologickom stacionári Drienovec

https://www.npslovenskykras.sk/den-otvorenych-dveri-narodneho-parku-a-biosferickej-rezervacie-slovensky-kras/

1. 2019 –  Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“

https://www.npslovenskykras.sk/ornitologicky-stacionar-drienovec-v-projekte-bird-of-paradise/

6. 2019  – “Objavte s nami Úžasný vtáčí svet bez hraníc” časopis Chránené územia Slovenska  (č. 92/2019, str. 39)

http://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus_92_nahlad.pdf

6. 2019 – “Za krásami Slovenského krasu” – súťaž

https://www.npslovenskykras.sk/za-krasami-slovenskeho-krasu-sutaz/

07. 2019  – Mobilná enviroučebňa – Vtáčí raj

https://www.npslovenskykras.sk/mobilna-enviroucebna-vtaci-raj/

10. 2019 – Kto býva v dutinách stromov?

https://www.npslovenskykras.sk/kto-byva-v-dutinach-stromov/

10. 2019 – Náučný chodník a pozorovacie veže pri Hrhovských rybníkoch

http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=20583

11. 2019 – Pozorovacie veže pri Hrhovských rybníkoch

https://www.npslovenskykras.sk/pozorovacie-veze-pri-hrhovskych-rybnikoch

5. 2020  – 4-tipy-na-vylet-v-slovenskom-krase

https://www.npslovenskykras.sk/4-tipy-na-vylet-v-slovenskom-krase/

8. 2020  – Zelený ostrov – aktivity zamerané na ochranu prírody

https://www.npslovenskykras.sk/zeleny-ostrov-aktivity-zamerane-na-ochranu-prirody/

12. 2020  – “Príklady dobrej spolupráce v NP Slovenský kras” časopis Chránené územia Slovenska  (č. 95/2020, str. 45)

http://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus95_final.pdf

07. 2021 – ” Zelený ostrov”

https://www.npslovenskykras.sk/zeleny-ostrov/

 

Rozprávali a písali o nás:

Časopis Chránené územia Slovenska č. 97 – ISSN 2453-6423, str. 84-85,  Tipy na výlet v Slovenskom krase 

http://www.sopsr.sk/chus/chranene-uzemia-slovenska-97/84/

Časopis  Vtáky – leto 2021 – ISSN: 1336-9962, str. 16, Film Mokraď

https://drive.google.com/file/d/17miFGzI7vPoS6E2bcTM9gmtyPa6LBKAR/view

Časopis  Vtáky – jeseň 2020 – ISSN: 1336-9962, str. 10, Výsledky jarnej a jesennej migrácie na Ornitologickom stacionári Drienovec v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1nOzbQAuIK0hvqqd0rQ60owyo3BWUtJYF/view

Časopis  Vtáky – zima 2017 – ISSN: 1336-9962, str. 12

http://vtaky.sk/media/file/vtaky/Vtaky_zima_2017_web.pdf

TV MARKIZA : News report  “Jarná migrácia”

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/82754_televizne-noviny

RTVS:  News report “Lepšie podmienky na pozorovanie vtáctva” 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/156102#

Nezávislý denník – Nový čas

https://www.cas.sk/clanok/740913/ornitologovia-prekabatili-vtacika-vzacny-druh-chytili-na-nahravku/

Rožnava.dnes24 – DOD Národného parku Slovenský kras: Zaujalo aj krúžkovanie operencov

https://roznava.dnes24.sk/dod-narodneho-parku-slovensky-kras-zaujalo-a-j-kruzkovanie-operencov-foto-315731)

TA3.com – Ochranári otvorili vyhliadkové veže na pozorovanie vzácnych vtákov

https://www.ta3.com/clanok/1168244/ochranari-otvorili-vyhliadkove-veze-na-pozorovanie-vzacnych-vtakov.html

SME.SK (GEMER KORZÁR) – Pri Hrhovských rybníkoch sprístupnili dve vyhliadkové veže

https://gemer.korzar.sme.sk/c/22248788/pri-hrhovskych-rybnikoch-spristupnili-dve-vyhliadkove-veze.html

TERAZ.SK – Pri Hrhovských rybníkoch pribudol náučný chodník i pozorovacie veže

https://www.teraz.sk/kosicky-kraj/enviro-pri-hrhovskych-rybnikoch-pribu/427344-clanok.html

ROŽNAVA.DNES24.SK – Pri Hrhovských rybníkoch pribudol náučný chodník i pozorovacie veže

https://roznava.dnes24.sk/pri-hrhovskych-rybnikoch-pribudol-naucny-chodnik-i-pozorovacie-veze-foto-345205

INTEREZ.SK – V Slovenskom krase vznikla nová atrakcia. Pozorovacie veže otvoria návštevníkom brány do sveta vtákov

https://www.interez.sk/v-slovenskom-krase-vznikla-nova-atrakcia-pozorovacie-veze-otvoria-navstevnikom-brany-do-sveta-vtakov/

Rožňava 24 – Tip na výlet pri ktorom sa nezapotíte: Rybníky si môžete pozrieť aj z veže

https://roznava.dnes24.sk/tip-na-vylet-pri-ktorom-sa-nezapotite-rybniky-si-mozete-pozriet-aj-z-veze-foto-361367

 

Zaujímavosti:   

05.2019 – Spolupráca pri nahrávaní dokumentu o Slovenskom Krase pre francúzsko-nemecký tv kanál ARTE.tv, plánované vysielacie obdobie: r. 2020

10.2019 – Otvorenie pozorovacích veží pri Hrhovských rybníkoch

Dňa 29. októbra 2019 sa uskutoční tla, , ktoré bude zamerané na prezentáciu výsledkov zrealizovaných aktivít

v projekte  “Úžasný vtáčí svet bez hraníc”.

Pozvánka (pdf)

09.2019 – Konferencia “Naprieč Vtáčím rajom”

Dňa 17. septembra 2019 sa uskutoční záverečné podujatie, , ktoré bude zamerané na prezentáciu výsledkov zrealizovaných aktivít

v projekte  “Úžasný vtáčí svet bez hraníc”.

Pozvánka (pdf)

Program (pdf)

Tlačová konferencia 24.04.2018 na lokalite Ornitologického stacionára Drienovec

Dňa 24. apríla 2018 o 10 hodine sa uskutoční úvodná tlačová konferencia pri príležitosti realizácie projektu v lokalite Ornitologického stacionára Drienovec.

Príloha: Pozvánka [pdf]

Sponzori prenosu