NP Slovenský kras

„Úžasný vtáčí svet bez hraníc“

Štátna ochrana prírody SR v zastúpená Národným parkom Slovenský kras v spolupráci s partnerským národným parkom Aggtelek rozbieha   v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko projekt s názvom „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ (Birds of paradise). Projekt je zameraný na zachovanie a zlepšenie podmienok pre hniezdenie vybraných druhov vtákov. Cieľom je tiež vybudovať základy infraštruktúry v území  pre laickú i odbornú ornitologickú verejnosť, pre poznávacie exkurzie za tajomstvami a zaujímavosťami zo sveta vtákov a využitia potenciálu tunajšej prírody a krajiny pre atraktívny turizmus v území zameraný na pôvodné prírodné hodnoty územia.

Dňa 24. apríla 2018  sa uskutočnila úvodná tlačová konferencia pri príležitosti realizácie projektu v lokalite Ornitologického stacionára Drienovec. „Národný park Slovenský kras hraničí s Národným parkom Aggtelek na maďarskej strane v dĺžke 55 km a ako vieme vtáky hranice nepoznajú, preto bol aj tento projekt nazvaný „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“. Uviedol v rámci otvorenia tlačovej konferencie riaditeľ Správy NP Slovenský kras Ing. Ján Kilík.

Ing. Milan Olekšák – zoológ Správy NP Slovenský kras predstavil aktivity projektu:  „Projektom chceme riešiť niekoľko aktivít, poviem len tie základné. Chceme podporiť obidva tímy, ktoré už dlhodobo, desaťročia pracujú na monitoringu vtákov. Jednak ten, ktorý pôsobí tu priamo v Drienovci a potom na maďarskej strane, nachádzajúci sa len 24 km od nás v Aggtelekskom národnom parku pri obci Szalonna. Druhou aktivitou je prepojenie smerom k verejnosti, ktorú chceme dostať bližšie k vtákom, napríklad posilnením infraštruktúry. Chceli by sme vybudovať pre návštevníkov chráneného vtáčieho územia rozhľadne, konkrétne vo veľmi zaujímavej lokalite, ktorou sú Hrhovské rybníky dve pozorovacie veže. Na maďarskej strane pri vodnej nádrži Rakaca pôjde o jednu takúto pozorovaciu vežu. Vodné vtáctvo je pomerne ľahké sledovať na vodnej hladine aj pre bežnú verejnosť. Počítame i s ekovýchovnými aktivitami zamerané na školskú mládež.“ 

Ornitologický stacionár v Drienovci je v prevádzke už 21 rokov. Na začiatku išlo o dobrovoľnícku aktivitu a od roku 2006 je tu počas jarnej a jesennej migrácie 24 hodinová služba. V priebehu roka celkovo ornitológovia strávia 120 dní monitorovaním avifauny. Jarné sledovanie začína pravidelne 22. marca.  V tomto období sa odchytí priemerne dve tisíc jedincov. Okrem krúžkovania sa pracuje aktívne s verejnosťou, ktorej pracovníci stacionára sú plne k dispozícii a vedia zodpovedať na teoretické i praktické otázky.

Partnerov z Maďarska na tlačovej konferencii zastupoval Attila Huber – zoológ  Národného parku Aggtelek. Poskytol základné informácie o Ornitologickom stacionári Szalonna  a o aktivitách projektu.

Najväčším lákadlom boli praktické ukážky práce na Ornitologickom stacionári – ukážka odchytu vtákov do nárazových sietí a ich krúžkovanie, ktoré previedli ornitológovia/lektori Michal Revický a Mgr. Stanislav Greš.

 

 

 

Sponzori prenosu