NP Slovenský kras

Za zimnými spáčmi s Televíkendom

Charakter počasia síce nenasvedčuje tomu, že sme v polovici januára, my sa však venujeme výskumu netopierov tradične, tak, ako počas každej zimy. Sčítanie netopierov sme minulý piatok uskutočnili v jednej z našich najimpozantnejších zimovísk v 100 metrov hlbokej Zvonivej jame, kde nám opäť pomáhali naši dobrí priatelia a kolegovia z Pieninského národného parku. Patrí im […]

30 rokov systematického zimného sčítania netopierov v NP Slovenský kras

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného ako aj letného výskytu netopierov nie len u nás, ale aj v rámci celej strednej Európy. Odborníci (chiropterológovia) zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s kolegami z iných národných parkov a za pomoci dobrovoľníkov už rovných 30 rokov monitorujú […]

Zapojte sa do súťaže „Jaskyne okolo nás“ a vyhrajte nevšednú tematickú exkurziu

Rok 2021 bol Medzinárodnou speleologickou úniou vyhlásený za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Pri tejto príležitosti vyhlasuje Správa slovenských jaskýň súťaž s názvom „Jaskyne okolo nás“. Do súťaže sa môže zapojiť každý, či sú to jednotlivci, školské kolektívy, členovia krúžkov… bez ohľadu na vek. Ako sa zapojiť? deti do 10 rokov: formou kresby deti 11 […]

Rok 2021 sa stal medzinárodným rokom jaskýň a krasu

Rok 2021 dostal z hľadiska poznávania prírody pozoruhodný prívlastok. Medzinárodná speleologická únia (UIS) ho s vedomím UNESCO vyhlásila za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Slovensko, ako jedna z najväčších jaskyniarskych veľmocí, tento výnimočný rok oslávi viacerými aktivitami a podujatiami. UIS združuje jednotlivé národné organizácie, ktoré sa venujú výskumu, objavovaniu a ochrane jaskýň a krasu. Slovensko bude svojimi […]

Zistite, čo viete o jaskyniach Slovenského krasu

Jaskyne Slovenského krasu sú celosvetovo známe aj vďaka tomu, že sú zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Písal sa rok 1995, keď sa odsúhlasil cezhraničný slovensko-maďarský projekt Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu na zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Berlíne. Naše  jaskyne sa zaradili k svetoznámym prírodným lokalitám ako Národný park Mamutej jaskyne (USA, najdlhší jaskynný […]

V Slovenskom krase sme so zimným sčítaním netopierov začali v Zádielskej tiesňave

V Národnom parku Slovenský kras uskutočňujeme zimný výskum netopierov každoročne v asi 100 podzemných priestoroch. Približne 80% percent z nich sú zimoviská, v ktorých sledujeme výskyt netopierov pravidelne, už niekoľko desiatok rokov. Zvyšných 20% tvoria jaskyne, priepasti a banské štôlne, ktoré neboli doposiaľ kontrolované a nemali sme z nich žiadne poznatky o výskyte týchto živočíchov. Počas systematickej činnosti vyhľadávania nových potenciálnych zimovísk […]

Jaskyne sa z dôvodu šírenia koronavírusu opäť zatvoria

 Od piatka 2. októbra 2020 budú uzavreté pre verejnosť všetky sprístupnené jaskyne v správe ŠOP SR, a to až do odvolania na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ŠOP SR v súvislosti s dodržiavaním prijatých opatrení na zamedzenie šírenia  ochorenia COVID-19  aj v nadväznosti na prijaté opatrenia Krízového štábu ŠOP SR zo dňa 01. 10. 2020, ako aj v súlade s […]

Jaskyne UNESCO V Národnom parku Slovenský kras

V roku 2020 si pripomíname 25. výročie zapísania prírodných pamiatok Aggtelekského a Slovenského krasu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Pri tejto príležitosti sa včera v popoludňajších hodinách konala vernisáž výstavy JASKYNE UNESCO V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ KRAS v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. V priestoroch Galérie, na Námestí baníkov 25, si túto výstavu môžete pozrieť […]

Nové merania ukazujú, že jaskynný systém Domica-Baradla prekročil dĺžku 30 kilometrov

V piatok 28. augusta predstavili jaskyniari počas tlačovej konferencie nové zistenia o podzemných priestoroch jaskynného systému Domica-Baradla. Podľa najnovších zistení je tento systém dlhý viac ako 30 kilometrov. Merania sa realizujú v rámci cezhraničného projektu „Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu“. Podľa informácií Ľudovíta Gaála zo Správy slovenských jaskýň (SSJ) bola jaskyňa Domica zameraná […]

Jaskyne v správe ŠOP SR budú uzavreté až do odvolania

Na základe zasadnutia krízového štábu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zo dňa 11.3. 2020 v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, bolo vydané nariadenie, ktoré obmedzuje prevádzku všetkých sprístupnených jaskýň. Sprístupnené jaskyne v správe ŠOP SR budú pre verejnosť uzavreté až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie. zdroj: ŠOP SR