NP Slovenský kras

Nové merania ukazujú, že jaskynný systém Domica-Baradla prekročil dĺžku 30 kilometrov

V piatok 28. augusta predstavili jaskyniari počas tlačovej konferencie nové zistenia o podzemných priestoroch jaskynného systému Domica-Baradla. Podľa najnovších zistení je tento systém dlhý viac ako 30 kilometrov. Merania sa realizujú v rámci cezhraničného projektu „Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu“.

Podľa informácií Ľudovíta Gaála zo Správy slovenských jaskýň (SSJ) bola jaskyňa Domica zameraná laserovým skenovaním a jej dĺžka vzrástla na 8127 metrov. Zameriavanie sa realizovalo v spolupráci s odborníkmi z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podobné výskumy realizovali aj na maďarskej strane v jaskyni Baradla, kde namerali 22 kilometrov. „Spolu sme tak v celom jaskynnom systéme Domica-Baradla v Slovenskom krase a Aggtelekskom krase prekročili dĺžku 30 kilometrov,“ priblížil manažér projektu Ľudovít Gaál a dodáva, že nemusí ísť o konečnú dĺžku týchto podzemných priestorov.

Obe jaskyne sa budú využívať na liečenie dýchacích ochorení

Cieľom projektu cezhraničnej spolupráce je vybudovať vhodné lokality s priaznivým vplyvom na horné dýchacie cesty, ako aj na speleoklimatické a rekondično-rehabilitačné pobyty v jaskyniach Baradla a Béke v Maďarsku a Domica na slovenskej strane. Lokality sa nachádzajú na území národných parkov Slovenského a Aggtelekského krasu a sú zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Vedúcim partnerom projektu je Správa Aggtelekského národného parku a zahraničným partnerom Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Na maďarskej strane už úspešne prebehli aj prvé skúšobné liečenia s veľmi dobrými výsledkami.

Jaskyňou Domica preteká podzemná riečka Styx, FOTO: Pavol Staník, SSJ

 

Turistické zázemie v Kečovských škrapoch

Od začatia projektu v októbri 2017 sa na slovenskej strane podarilo napríklad vybudovať prístupovú cestu k štôlni liečebne, prestrešiť do nej vstup či obnoviť elektrifikáciu. Do jaskyne Domica vedie vynovený náučný chodník a úpravami prešla aj vstupná budova jaskyne. Zároveň sa začali aj práce na vybudovaní náučných lokalít Kečovské škrapy a Kečovská vyvieračka, kde by mali nájsť turisti zázemie. „Chceli by sme tam vybudovať informačnú tabuľu, stôl s posedením a studničku,“ informuje Ľudovít Gaál zo SSJ. Ukončenie realizácie projektu sa očakáva vo februári 2021.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie ŠOP SR

Zdroj: web ŠOP SR

Sponzori prenosu