NP Slovenský kras

21. ročník Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA realizuje v roku 2022 už 21. ročník Ekovýchovného programu Bocian.

Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe spolupracujeme s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode.

Komu je určený program Bocian? Program je určený najmä pre žiakov základných škôl, zapojiť sa môžu aj študenti stredných škôl, prípadne verejnosť.

Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Spoznajú tak etológiu bociana, zdokonalia si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získavanie údajov o stave populácie bociana bieleho.

 

V TOMTO ROKU SA PROGRAM REALIZUJE V DVOCH KATEGÓRIÁCH:

KTO? Žiaci (študenti) môžete sa zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak alebo kolektív žiakov (študentov).

V prípade, že jedno hniezdo budete pozorovať ako kolektív, určí sa vedúci tímu pozorovateľov, ktorý bude zapisovať do karty hniezda údaje na základe pozorovaní od celého kolektívu. Kolektív zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa  uvedie menovitý zoznam pozorovateľov.

AKO SA ZAPOJIŤ?

Staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi, všímajte si všetky maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých, ich prvé výlety z hniezda až po odlet bocianov.

Hniezdo môžete pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Pozorujte priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si zaznamenávajte významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

 • Do hniezdnej karty stručne zapisujte tie najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a podobne).
 • Môžete si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy pozri príklad[ J. Chytilová Mojš pdf].
 • Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej karty aj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov
 • Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky alebo videá.

Čistú ako aj vzorovú hniezdnu kartu a príklad denného záznamu si môžete stiahnuť tu:

Materiály na stiahnutie

Hniezdna karta za rok 2022 čistá [pdf]

Vzor denné záznamy: Hniezdna karta J. Chytilová_Mojš [pdf]

Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pozri pdf]

Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pdf] kde nájdete odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.

DO KEDY?

Vyplnené hniezdne karty zašlite elektronicky do 30. septembra 2022 pracovníčke environmentálnej výchovy MVDr. Andrei Balážovej na mail andrea.balazova.sk@sopsr.sk

Ekovýchovný program BOCIAN trvá od 15. marca až do 30. septembra, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.

OCENENIE

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú vyhodnotené garantom programu RNDr. Miroslavom Fulínom CSc. a zverejnené na stránkach:

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii vyžrebujeme a oceníme v októbri 2022 troch, ktorí získajú od ŠOP SR vecné ceny:

 1. cena: Ruksak s turistickou výbavou (deka, termoska, čelovka)
 2. cena: Knižná publikácia – Veľká kniha o operených tvoroch
 3. cena: Turistická fľaša

Okrem uvedených, každé miesto získa:

 • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
 • balíček propagačných materiálov ŠOP SR
 • propagačné materiály SOS/Birdlife (tričko, odznak, minikľúč vtákov, magnetka, CD, časopis Vtáky)

Každý účastník získa diplom a drobné propagačné predmety ŠOP SR, ZO SZOPK Bocian a SOS/Birdlife.

Heslo kampane: „Ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti“.

Zahrajte sa na ozajstných reportérov. Vyhrňte si rukávy a pomôžte skvalitniť život a udržať zdravé prostredie v krajine (nielen) pre bocianov. Je veľa aktivít, ktoré môžete sami alebo spoločne s kamarátmi či rodinou vymyslieť a zrealizovať vo svojej obci, meste.

Svoje skutky zaznamenajte a inšpirujte ostatných. Možno práve váš nápad bude motiváciou pre ďalších.

Aktivita bude spustená 22. apríla v rámci Svetového dňa Zeme a potrvá do 30. septembra 2022.
 
KTO? Zapojiť sa môžu žiaci základných a stredných škôl (ako tím), prípadne žiaci individuálne (s rodičmi), verejnosť aj rodiny s deťmi.
 

ČO UROBIŤ? Čokoľvek, čo rozprúdi krv v žilách a inšpiruje ostatných k reakcii. Môže to byť fyzická aktivita či pomoc pri čistení území, alebo inšpiratívny kreatívny nápad, ktorý poukáže na význam ochrany prírody a zachovania biologickej rozmanitosti.

NAJreport pre bociana je bez obmedzení. Akýkoľvek čin, ktorý je priaznivý pre harmonický vzťah človeka s prírodou, je vítaný.

ZAŠLI

Zaznamenajte svoj NAJreport pre bociana, ktorý  sa vám podarilo zrealizovať. Zašlite svoj príspevok formou reportáže (FOTO, VIDEO) spolu s popisom a menom (menami) elektronicky pracovníčke environmentálnej výchovy MVDr. Andrei Balážovej na mail andrea.balazova.sk@sopsr.sk do 30. septembra 2022.

 TIP: Inšpiráciu pri tvorbe reportáže môžete čerpať aj na stránke Mladí reportéri pre životné prostredie – metodika 4 krokov pri tvorbe reportáže TU.

 VYHODNOTENIE a OCENENIE

Zo zaslaných reportážnych príspevkov vyberie odborná porota

1 najvýstižnejšiu reportáž – NAJreport.

V rámci voliteľnej aktivity môžu byť ocenené špeciálnou cenou poroty ešte 2 kategórie:

1 najvtipnejšia reportáž

1 najtímovejšia reportáž

 

Hodnotená bude myšlienka reportáže, celkový dojem, aktivita, súvis s danou témou a originalita.

 

Autor víťaznej reportáže získa:

 • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
 • propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Všetci súťažiaci budú mať možnosť prezentovať svoje reportáže na pripravovanej žiackej konferencii, ktorej termín konania sa zverejní v priebehu trvania Ekovýchovného programu Bocian 2022.