Ekovýchovný program „Bocian“

V rámci environmentálnej výchovy ponúkame základným školám možnosť zapojiť sa do ekovýchovného programu „Bocian 2018“Koordinátorom programu je Prírodovedné oddelenie Východoslovenského múzea v Košiciach v spolupráci s ZO SZOPK Bocian a SOS/BirdLife Slovensko. Program má už 17 – ročnú tradíciu a od roku 2001 ju podporuje Lichtenštajnská nadácia CICONIA.

Cieľom programu je:

– zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovania a zapojiť ich do zmysluplnej odbornej činnosti

– zdokonaliť ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získať údaje o stave populácie bociana bieleho

Pre účastníkov programu je pripravený metodický materiál s názvom „ Žiadosť bociana bieleho o dočasný pobyt v obci“. Ako už aj názov napovedá úlohou bude spracovanie žiadosti bociana a akoby legalizovanie pobytu bociana v našich obciach. Výsledným materiálom bude plagát o veľkosti A1 (A0) s potrebnými náležitosťami akú má mať žiadosť o pobyt (odporúčanými v metodickom materiáli). Zapojiť sa môžu jednotlivci, ale aj kolektívy žiakov. Pre kolektívy žiakov škôl aj v obciach, kde bociany nehniezdia, ponúkame možnosť zapojiť sa do umeleckej, výtvarnej tvorby na tému bocian v rámci výtvarnej súťaže „ Môj sused bocian“. V priebehu mesiaca november sa uskutoční vyhodnotenie programu, udelí sa cena za najlepšie spracovanú žiadosť a ocenia sa aj najkrajšie výtvarné práce.

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) v rámci programu Bocian v roku 2018 uskutoční celoslovenské on-line hlasovanie za víťazný plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt. Do hlasovania budú zaradené všetky zaslané plagáty.

Celoslovenské on-line hlasovanie bude spustené od 6. novembra do 31. novembra na web stránke Národného parku Malá Fatra. Výzva na hlasovanie bude zverejnená na web stránke ŠOP SR, Východoslovenského múzea Košice a prostredníctvom ďalších médií. Plagát, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, bude vyhlásený za víťazný plagát ŠOP SR. Jednotlivec či kolektív víťazného plagátu ŠOP SR bude odmenení drobnými vecnými cenami a diplomom.

V prípade záujmu o Ekovýchovný program „Bocian“ kontaktujte pracovníčku pre environmentálnu výchovu MVDr. Andreu Balážovú na tel: 058/7326815, mob.: 0903 298 237 alebo e-mailom na: andrea.balazova.sk@sopsr.sk


 

 

Brožúrka ekovýchovného programu Bocian 2018 na stiahnutie (v PDF), klik na obrázok