NP Slovenský kras

Ekovýchovný program Bocian

Bocian je celoslovenský ekovýchovný program, ktorý od roku 2001 organizuje Základná organizácia Bocian, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Dlhoročne na ňom spolupracujeme aj  so Štátnou ochranou prírody SR.

Autorom programu a odborným garantom je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

        víťazný plagát         

Cieľom programu je:

– zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovania a zapojiť ich do zmysluplnej odbornej činnosti

– zdokonaliť ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získať údaje o stave populácie bociana bieleho

Prečo práve bocian? Bocian biely je vďaka svojmu nápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu. Deti, mládež sa naučia základy práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana a v neposlednom rade si takto budujú vzťah k prírode.

Komu je určený program Bocian? Je určený najmä pre žiakov základných škôl, zapojiť sa môžu aj študenti stredných škôl, prípadne verejnosť.

Program prebieha od jari do jesene v danom kalendárnom roku.

V prípade záujmu o Ekovýchovný program Bocian kontaktujte pracovníčku pre environmentálnu výchovu MVDr. Andreu Balážovú na tel: 058/7326815, mob.: 0903 298 237 alebo e-mailom na: andrea.balazova@npslovenskykras.sk

 

Brožúrka ekovýchovného programu Bocian 2018 na stiahnutie (v PDF), klik na obrázok