NP Slovenský kras

Zapojte sa do súťaže „Jaskyne okolo nás“ a vyhrajte nevšednú tematickú exkurziu

Rok 2021 bol Medzinárodnou speleologickou úniou vyhlásený za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Pri tejto príležitosti vyhlasuje Správa slovenských jaskýň súťaž s názvom „Jaskyne okolo nás“. Do súťaže sa môže zapojiť každý, či sú to jednotlivci, školské kolektívy, členovia krúžkov… bez ohľadu na vek.

Ako sa zapojiť?

deti do 10 rokov: formou kresby

deti 11 až 15 rokov : formou krátkej slohovej práce v rozsahu približne jednej polovice normostrany (A4), ktorá môže byť doplnená kresbou, fotografiou, básničkou, či iným nápaditým umeleckým stvárnením

starší ako 15 rokov a dospelí: formou fotografie, umeleckého stvárnenia, literárneho spracovania v rozsahu maximálne jednej normostrany (A4), či básňou.

školské triedy:  hore uvedenými formami podľa veku, ale ideálna je plagátová prezentácia

Tvorivosti sa medze nekladú!

Témy súťaže

Jaskyne a ja:  vlastné spomienky či zážitky spojené s návštevou sprístupnenej jaskyne, spomienky na detské dobrodružné výpravy do podzemia okolitých vrchov, miestne povesti o jaskyniach, či vedomosť o nejakej jaskyni, ktorú vo svojom okolí poznáte. Alebo si možno spomeniete na rozprávku či povesť, napríklad od Dobšinského, ktorú máte radi a v ktorej figurovala nejaká jaskyňa?

Človek v jaskyniach: ľudia jaskyne navštevovali a využívali oddávna. Slúžili ako útočisko pravekým lovcom, neskôr ako podzemné skladisko či sídlo pravekých roľníkov, miesto poslednej záchrany domácemu obyvateľstvu pred nepriateľom, tajný úkryt peňazokazcov či zbojníkov, objekt záujmu hľadačov pokladov či dračích kostí, útočisko vojenských zbehov, pustovníkov, partizánov, cieľ návštevy dobrodruhov, ľuďom slúžili a slúžia ako vodné zdroje… ale žiaľ aj ako smetiská či odpadové jamy. To všetko tú námety pre vašu tvorbu.

Život v jaskyniach: Jaskyne sú citlivé ekosystémy a miestom pre život rôznych predstaviteľov živočíšnej ríše. Obývajú ich rôzne druhy netopierov, ale aj jaskynných bezstavovcov. Mnohé z nich sú vzácne endemity, ktoré sa inde nevyskytujú. Drobné, že ich sotva uvidí ľudské oko, biele až priesvitné, bez zraku a pigmentu. V dávnej dobe ľadovej obývali jaskyne aj jaskynné medvede, levy či hyeny. Aj dnes mnohé ukrývajú brloh spiaceho medveďa, či namosúreného jazveca.

Zašli

Vaše súťažné práce zašlite do 15. októbra 2021 na mailovú adresu miro.kudla52@gmail.com, alebo poštou na adresu Správa slovenských jaskýň, Miroslav Kudla, Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 03101. Nezabudnite uviesť aj vaše meno, adresu a kontakt. (Zapojením sa do súťaže súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov pre potreby jej vyhodnotenia).

Vyhodnnoteie

Súťaž budeme vyhodnocovať v piatich kategóriách:

  1. Školské triedy prvého stupňa základnej školy
  2. Školské triedy druhého stupňa základnej školy
  3. Jednotlivci – deti do 10 rokov
  4. Jednotlivci – deti 11 až 15 rokov
  5. Jednotlivci – všetci súťažiaci starší ako 15 rokov

Na výhercov z každej kategórie čaká tematická exkurzia v podzemí aj na povrchu krasovej krajiny pre celú triedu, skupinu, či rodinu. V podzemí uvidíme aj to, čo bežní návštevníci nevidia.

Jaskyne opäť otvorené

Pokiaľ hľadáte inšpiráciu, máme pre vás dobrú správu: Sprístupnené jaskyne sú od 15. 5. 2021 opäť otvorené!

Podrobnejšie informácie sa dozviete tu:

Tešíme sa na vašu účasť v súťaži.

 

Zdroj: Správa slovenských jaskýň

úprava textu: Andrea Balážová

Sponzori prenosu