NP Slovenský kras

V Slovenskom krase sme so zimným sčítaním netopierov začali v Zádielskej tiesňave

V Národnom parku Slovenský kras uskutočňujeme zimný výskum netopierov každoročne v asi 100 podzemných priestoroch. Približne 80% percent z nich sú zimoviská, v ktorých sledujeme výskyt netopierov pravidelne, už niekoľko desiatok rokov. Zvyšných 20% tvoria jaskyne, priepasti a banské štôlne, ktoré neboli doposiaľ kontrolované a nemali sme z nich žiadne poznatky o výskyte týchto živočíchov.

Počas systematickej činnosti vyhľadávania nových potenciálnych zimovísk sa nám podarilo za posledné 4 roky objaviť aj vyše 40 úplne nových jaskynných priestorov, ktoré neboli evidované ani speleológmi. Väčšina z nich sa nachádza na území NPR Zádielska tiesňava, kde sa zimný výskum netopierov začína už koncom novembra. Počas tohtoročnej zimy sme tu skontrolovali už 23 jaskýň medzi ktorými bolo opäť 6 úplne nových. Vo väčšine prípadov sa jedná o ťažko dostupné, krátke, svahové jaskyne, ktoré poskytujú útočisko najmä pre tzv. chladnomilné druhy netopierov, ktorým na zimovanie stačí teplota iba niekoľko stupňov nad bodom mrazu. Sú to najmä večernice malé, večernice pozdné, večernice pestré, alebo ucháče sivé.

Predpokladáme, že pokračujúci výskum netopierov v tejto našej najstaršej rezervácii prinesie ešte mnoho zaujímavých poznatkov.

Autor textu a fotografií: Štefan Matis

zimujúca večrnica pozdná a večernica pestrá
výhľad z ústia jednej z novo objavených jaskýň v Zádielskej tiesňave
výhľad z ústia jednej z novo objavených jaskýň v Zádielskej tiesňave

Sponzori prenosu