NP Slovenský kras

Jaskyne v správe ŠOP SR budú uzavreté až do odvolania

Na základe zasadnutia krízového štábu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zo dňa 11.3. 2020 v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, bolo vydané nariadenie, ktoré obmedzuje prevádzku všetkých sprístupnených jaskýň. Sprístupnené jaskyne v správe ŠOP SR budú pre verejnosť uzavreté až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

zdroj: ŠOP SR

Sponzori prenosu