NP Slovenský kras

4 tipy na výlet v Slovenskom krase

Ak vás už sedenie doma nebaví a radi by ste si vyšli na výlet do prírody,  ponúkame 4 tipy kam sa vydať. V Slovenskom krase je viacero náučných chodníkov, ktoré okrem pobytu v prírode ponúkajú prostredníctvom informačných panelov aj zaujímavé informácie o danej lokalite.

1. tip: Zádielska tiesňava 

Žblnkajúci potôčik, vysoké skalné bralá a prirodzený les fascinujú nejedného návštevníka Zádielskej tiesňavy. Náučný chodník sa začína za obcou Zádiel a vedie cez kaňon Zádielskej tiesňavy popri Blatnom potoku s výstupom na Zádielsku planinu a zostupom späť k obci Zádiel. Ide o stredne náročnú trasu s dĺžkou asi 5 km s prevýšením 370 m. Výhodné je postupovať podľa číslovania jednotlivých zastávok, ktorých je celkom 7. Náučný chodník je v teréne označený i na tabuliach jednotlivých zastávok priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli a možno ho prejsť za 3,5 hodín. V prípade výletu s deťmi, s častejšími prestávkami, to zaberie trochu viac času, tak 4 -5 hodín.

Pokiaľ radi pozorujete vtáky tak v závere tiesňavy, tam kde sú v rezervácii bukové lesy ochránené pred ťažbou dreva, môžete zazrieť  dva veľmi zaujímavé druhy. Dostatok odumretej drevnej hmoty tu totiž poskytuje vhodný biotop pre hniezdenie ďatľa bielochrbtého a muchárika malého. Pozorovať popri toku Blatného potoka môžete tiež trasochvosta horského a vodnára potočného.

Viac informácií o náučnom chodníku nájdete v letáku TU.

 

2. tip: Jasovská skala 

Ak hľadáte nenáročnú túru s pekným výhľadom a oddychom pri vode, vydajte sa po stopách Náučného chodníka Jasovská skala v obci Jasov. Náučný chodník je dlhý cca. 2 km a prechádza východným okrajom rezervácie Jasovské dubiny (35,10 ha).  Trasa chodníka je náročnejšia len v jeho začiatku, keď okolo kláštorného cintorína krátko stúpa na Jasovskú skalu s  nádherným výhľadom do okolia . Potom chodník pokračuje mierne zvlnenou krajinou a miernym klesaním sa vracia späť k Jasovskej jaskyni. Ak si pri cintoríne urobíte malú zachádzku po žltej a modrej turistickej trase, dostanete sa k Jasovským rybníkom. Pre pokračovanie na trase náučného chodníka sa musíte po tej istej cestičke vrátiť späť.

Ak chcete pozorovať ďatle, lepšie miesto ako NPR Jasovské dubiny nájdete len ťažko. Množstvo prirodzene odumretého dreva poskytuje ďatľom ideálny biotop. Najpočetnejší druh je tu ďateľ veľký a ďateľ prostredný. Ak budete dostatočne pozorný, pozorovať sa tu dá aj ďateľ malý, tesár čierny, žlna sivá aj žlna zelená. Môžeme tu vidieť aj všetky druhy sýkoriek – sýkorku veľkú, sýkorku belasú, sýkorku chochlatú, sýkorku uhliarku, sýkorku čiernohlavú a sýkorku hôrnu.

Náučný chodník pozostáva zo siedmich informačných panelov: prvý je venovaný národnému parku, druhý podáva informácie o lesoch, tretí o faune, štvrtý o histórii, piaty panel podáva informácie o geomorfolóigii, šiesty panel o flóre a siedmy panel o Jasovskej jaskyni. Náučný chodník je v teréne i na tabuliach označený priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli, tvorí uzavretý okruh. Jeho prehliadka trvá približne 45 minút.

3. tip: Domica

 Nenáročnú túru vhodnú aj pre rodiny s deťmi s pestrým zastúpením fauny aj flóry môžete absolvovať návštevou Náučného chodníka Domica. Prechádza  Národnou prírodnou rezerváciou Domické škrapy,. Začína pri vstupnom areáli jaskyne Domica, pri pamätnej tabuli Národného parku Slovenský kras. Trasa chodníka v jeho začiatku mierne stúpa pod kótu Čertova diera (465 m n. m). Potom chodník pokračuje mierne zvlnenou krajinou a v závere sa vracia späť k jaskyni Domica.

Náučný chodník pozostáva z piatich informačných panelov: prvý je venovaný národnému parku, druhý podáva informácie o náučnom chodníku, tretí o faune, štvrtý o geológii a geomorfológii a piaty panel podáva informácie o flóre. Náučný chodník je v teréne i na tabuliach označený priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli, tvorí uzavretý okruh. Jeho prehliadka trvá približne 45 minút.

Viac informácií o náučnom chodníku nájdete v letáku TU.

4. tip: Hrhovské rybníky – veže na pozorovanie vtáctva 

Úplne nenáročný výlet, ak nepočítame výstup po schodoch veže, si môžete urobiť k Hrhovským rybníkom. Na ich brehu stoja dve veže na pozorovanie vtáctva ponúkajúce  pekný výhľad do okolia ale aj informácie o vtákoch, ktoré sa dajú z veže pozorovať.

Nižšia 7 m vysoká veža je postavená na východnej strane rybníka a ponúka výhľad na východnú časť „Veľkého hrhovského jazera”, severné svahy planiny Dolný vrch ako aj krajinársky výnimočný reliéf úpätia planiny Horný vrch s tzv. Hrhovským amfiteátrom. K veži vedie účelová komunikácia prístupná z hlavného cestného ťahu. Je  možné z nej pozorovať typické druhy mokradí ako napr. trasochvost žltý, strnádka trstinová, trsteniarik malý, trsteniarik obyčajný, svrčiak slávikovitý, ďalej druhy poľnohospodárskej krajiny ako napr. škovránok poľný, strnádka obyčajná, prepelica poľná, pŕhľaviar čiernohlavý, strakoš obyčajný a v zimnom období aj strakoš veľký.

Vyššia 12 metrov vysoká veža sa nachádza na západnej strane rybníka. Prístup k veži je pešo od autobusovej zastávky cca 5 minút. Z východnej strany veže je možné sledovať hniezdnu kolóniu volaviek popolavých, v trstine zase hniezdiace kane močiarne, lysky čierne, kačice divé, trsteniarika veľkého alebo bučiačika močiarneho. V korunách vŕb a topoľov je možné pozorovať kúdeľníčky lužné, ďatľa veľkého, ďatľa malého, žlnu sivú, vlhu obyčajnú i muchára sivého.

Pokiaľ vás pozorovanie vtáctva baví, pozrite si leták Kam za vtákmi TU .

Sponzori prenosu