NP Slovenský kras

Deň otvorených dverí Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa NP a BR Slovenský kras pripravila 24. októbra 2018 Deň otvorených dverí, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti zapísania územia  do medzinárodnej siete biosférických  rezervácií v rámci programu MAB (Man and the Biosphere) – Človek a biosféra. Účelom tohto programu je zosúladenie ochrany biodiverzity územia s jej dlhodobo udržateľným využívaním.

Tentoraz sa Deň otvorených dverí konal v teréne, na lokalite Ornitologického stacionára v Drienovci. Zúčastnených žiakov a učiteľov zo ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave a ZŠ s VJM v Buzici privítal a predstavil Národný park a Biosférickú rezerváciu Slovenský kras Ing. Ján Kilík, riaditeľ správy. Žiaci boli rozdelení do menších skupín a v skupinách prechádzali jednotlivé pripravené stanovištia. Ing. Milan Olekšák, zoológ správy predstavil Ornitologický stacionár Drienovec a previedol ukážku odchytu vtákov do ornitologických sietí, krúžkovanie vtákov, typy krúžkov ako aj spôsob zapisovania údajov. Účastníci mali možnosť vidieť z blízka zaujímavé druhy ako králička zlatohlavého – najmenšieho vtáka Európy, drozda čierneho, ďatľa veľkého, červienku obyčajnú, vrchárku modrú, orieška obyčajného a 2 druhy sýkoriek. Diskutovalo sa o vtákoch a práci zoológa. Na ďalšom stanovišti sa žiaci venovali pozorovaniu a určovaniu drevín v teréne. Na jednom zo stanovíšť bola pripravená ukážka vtáčích hniezd, kde sa žiaci naučili ako a z čoho si jednotlivé druhy vtákov stavajú hniezda, koľko a akých vajíčok znášajú a mnoho ďalších zaujímavostí o nich. Zahrať sa mohli pri stanovišti – skladanie vtáčích obrázkov z kociek. Vyhlásila sa aj súťaž v skladaní kociek pre trojčlenné družstvá. Víťazi dostali sladkú odmenu.

     

Sponzori prenosu