NP Slovenský kras

Zelený ostrov – aktivity zamerané na ochranu prírody

Minulý týždeň sme pre účastníkov XIX. Detského remeselníckeho tábora v Krásnohorskej Dlhej Lúke organizovaného Združením Gemerských Remeselníkov pripravili envirovýchovné aktivity v rámci ukončeného projektu INTERREG SK-HU „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ zamerané na ochranu prírody – tzv. Zelený ostrov. Zelený ostrov má už v tomto tábore viacročnú tradíciu. Deti sa popri tradičných remeslách ako košikárstvo, drevorezba, tkanie, plstenie, korálkovanie, hrnčiarstvo, naučia aj čo to o prírode.

Jednoznačne najobľúbenejšou aktivitou bolo aj tohto roku Bingo (vtáčie a lesné). Deti sa hravo naučili spoznávať zvuky vtákov, ale aj iných lesných zvieratiek. Bavilo ich aj pozorovanie živočíchov a rôznych prírodnín pod lupou a mikroskopom.

Jeden deň sme sa zamerali na motýle. Deti skladali puzzle, učili sa ako sa motýľ vyvíja, spoznávali rôzne druhy motýľov, aj také, ktorých vývoj je viazaný na mravce. Kreslili, vymaľovávali a vyrábali pestré lietajúce motýliky. Rôznofarebné húseničky na liste a jabĺčku, ktoré vytvorili, sa hýbali ako živé.

Nechýbalo ani pozorovanie bociana cez monokulár a hra na kŕmenie bocianov, či skladanie veľkoformátového puzzle rôznych vtáčikov. Separovať odpad sa naučili počas chytania smetí a rybičiek udicou. Menšie deti pracovali s omaľovánkami Vymaľuj si kras a väčšie riešili rôzne úlohy na pracovných listoch.

Štyri dni v krásnom prostredí, s príjemnými ľuďmi a zlatými detičkami ubehli ako voda. Už sa tešíme na 20. ročník na budúci rok.

Sponzori prenosu