NP Slovenský kras

10. – 13. 7. 2018 Zelený ostrov – Krásnohorská Dlhá Lúka

Prezentáciou Zelený ostrov sme predstavili činnosť NP a BR Slovenský kras účastníkom XVII. Detského remeselníckeho tábora v Krásnohorskej Dlhej Lúke organizovaného Združením Gemerských Remeselníkov.

Účastníkom sme pripravili pestrý program spojený s poznávaním rastlín a živočíchov a množstvom hier.

V utorok sa hralo pexeso, kreslilo a vymaľovávalo sa, chytali sa rybky a separoval sa odpad, vyrábali sa lietajúce motýliky, pozorovali sa chrobáky a motýle pomocou lupy, hralo sa zvukové pexeso a rôzne iné hry.

V stredu spoznávali deti život vtákov – pozorovali sa bociany biele priamo na hniezde za pomoci monokulára, deti sa učili chodiť na bocianích nohách, spoznávali rôzne vtáčie hniezda, skladali puzzle vtákov, pracovali s pracovným zošitom Vymaľuj si kras, kreslili pomocou šablón vtáky, určovali komu patrí ktoré hniezdo,  hrali a hru rozkotúľané vajíčka.

Vo štvrtok sa poznávali liečivé rastlinky, určovali sa stromy podľa plodov a listov, hľadali sa prírodné predmety v čarovnej krabičke, a kreslili listy pomocou šablón.

   Piatok bol venovaný Veľkým šelmám –  skladali sa obrázky šeliem, kreslili sa a tiež určovali stopy zvierat, tvorili obrázky za pomoci pečiatok, vypracovávali sa pracovné listy na tému šelmy a rozprávali sme sa o živote veľkých šeliem a o pravidlách správania sa v prírode a v národnom parku.

      

Sponzori prenosu