NP Slovenský kras

Mobilná enviroučebňa – Vtáčí raj

V dňoch 10. – 12. 7. 2019 sme účastníkom XVIII. Detského remeselníckeho tábora v Krásnohorskej Dlhej Lúke organizovaného Združením Gemerských Remeselníkov predstavili mobilnú enviroučebňu, projekt Bird of paradise a pripravili zaujímavé aktivity týkajúce sa vtáčikov a ochrany prírody.

V súčastnosti  realizujeme projekt “Úžasný vtáčí svet bez hraníc” (akronym Bird of paradise) financovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020. Bez pochýb za najinovatívnejší prvok projektu považujeme mobilnú enviroučebňu. Pomáha nám výrazne posunúť šírenie osvety v ochrane prírody, zvýšiť poznatky o prírodných hodnotách územia a nabudiť školskú mládež k vzdelávaniu sa aj priamo v prírode. Zážitok z tejto zaujímavej formy učenia mali deti a  niekoľko dospelých aj v Krásnohorskej Dlhej Lúke.

V stredu sme sa venovali hlavne vtáctvu. Deti skladali obrázky vtákov z kociek a sledovali za pomoci monokulára bocianie mláďa, ale aj to ako ho kŕmia rodičia  priamo na hniezde.  Následne si vyrobili bociany z papiera a formou hry sa stali rodičmi a mláďatami bocianov. Počas hry zistili, aké náročné je pre rodičov kŕmenie mláďat.  Skladali puzzle, kreslili si do omaľovánok Vymaľuj si KRAS! V mobilnej enviroučebni sme im predstavili vtáčie hniezda, porozprávali sme sa o kukučke a pozorovali vtáčie pierko pod mikroskopom.

Vo štvrtok sme sa autobusom odviezli do obce Háj. Deti sa rozdelili do skupín podľa veku. Tí starší absolvovali túru na Turniansky hradný vrch, mladší a skupinka účastníkov z Maďarska navštívila Hájske vodopády a tretia skupinka praktizovala tradičné remeslá.

V piatok sa k už spomínaným aktivitám pridalo pre deti veľmi atraktívne vtáčie bingo, chytanie rybiek spojená so separáciou odpadu a za pomoci pečiatok si deti vytvorili Knižku stôp. V mobilnej enviroučebni sa pozorovali motýle a rôzny hmyz pod mikroskopom.  Interaktívna pomôcka “Kto býva v dutinách stromov” účastníkom priblížila život v dutinách a naučili sa prečo sa nesmú všetky staré stromy vyrúbať.

 

Sponzori prenosu