NP Slovenský kras

Pozorovanie jesennej migrácie vtákov

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras organizuje v rámci projektu ” Úžasný vtáčí svet bez hraníc”, Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 exkurzie na Ornitologický stacionár v Drienovci pre žiakov základných škôl nachádzajúcich sa v ich územnej pôsobnosti.  Od septembra 2018 do dnešného dňa sa zúčastnilo pozorovania jesennej migrácie vtáctva 9 škôl. Žiaci sa počas exkurzie dozvedeli zaujímavosti o Národnom parku Slovenský kras,  o Chránenom vtáčom území Slovenský kras. Na stacionári v Drienovci im lektori – ornitológovia predstavili svoju prácu, ako sa odchytávajú vtáky do ornitologických sietí, ako a prečo sa vtáky krúžkujú. Najzaujímavejšou časťou exkurzie je možnosť vidieť rôzne druhy vtákov z bezprostrednej blízkosti. Najčastejšími druhmi, ktoré mohli žiaci vidieť boli: penica čiernohlavá, sýkorka veľká a belasá, kolibiarik čipčavý, vrchárka modrá a červienka obyčajná. Ale občas sa podarilo vidieť aj najmenšieho vtáčika – králika ohnivohlavého, alebo z tých väčších – sojku škriekavú, drozda plavého a čierneho, prípadne vtáčika so silným zobákom – glezga hrubozobého. Exkurzie budú pokračovať až do konca októbra, podľa záujmu škôl.

 

Sponzori prenosu