NP Slovenský kras

SLOVENSKÝ KRAS

Živý Prenos - Bociany

Online prenos z bocianieho hniezda na budove Správy NP Slovenský kras si môžete pozrieť kliknutín na obrázok vyššie.

Zranený Živočíchovia
projekt OPKŽP
envirovýchova

Národný Park A Biosférická Rezervácia Slovenský Kras

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Územie je tvorené sústavou náhorných plošín s množstvom podzemných i povrchových krasových javov, kaňonov riek a tiesňav, ktoré tieto planiny od seba oddeľujú . Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggteleckého krasu v Maďarsku sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1995.

Aktuality

Pohľad do minulosti – časť 4.

Pohľad do minulosti – časť 4.

Nerudné suroviny a ostatná banská činnosť Z hľadiska hospodárskeho využitia surovín…

20 rokov “Za krásami Slovenského krasu”

20 rokov “Za krásami Slovenského krasu”

Vo štvrtok 6. júna sa žiaci základných škôl už…

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA OCHRANY PRÍRODY KRASOVÝCH OBLASTÍ

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA OCHRANY PRÍRODY KRASOVÝCH OBLASTÍ

Počas uplynulého týždňa sa naši kolegovia zúčastnili medzinárodného podujatia,…