NP Slovenský kras

Rok 2021 sa stal medzinárodným rokom jaskýň a krasu

Rok 2021 dostal z hľadiska poznávania prírody pozoruhodný prívlastok. Medzinárodná speleologická únia (UIS) ho s vedomím UNESCO vyhlásila za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Slovensko, ako jedna z najväčších jaskyniarskych veľmocí, tento výnimočný rok oslávi viacerými aktivitami a podujatiami. UIS združuje jednotlivé národné organizácie, ktoré sa venujú výskumu, objavovaniu a ochrane jaskýň a krasu. Slovensko bude svojimi […]