NP Slovenský kras

Architektonická súťaž

Dnešným dňom, t.j. 25.04.2023 bola spustená architektonická súťaž na návrh a  projektovú dokumentáciu budovy návštevníckeho centra Národného parku Slovenský kras v k.ú. Silická Jablonica.   Viac informácii k súťaži môžete nájsť na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/465863?cHash=14a85a21454386eda780220c72fe453d