NP Slovenský kras

História sídla Správy NP a BR Slovenský kras

Sídlo Správy Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras je v obci Brzotín, neďaleko okresného mesta Rožňava. V obci sa nachádza niekoľko bývalých veľkostatkárskych kúrií, pričom v jednej z nich je aj naše sídlo.  Najväčší je Okolicsányiho kaštieľ, kde donedávna sídlil okresný archív. Menší je Póschov kaštieľ, tu je dnes zdravotné stredisko. Bývalý kaštieľ baróna Hámosa je v súčasnosti nevyužívaný. […]