NP Slovenský kras

História sídla Správy NP a BR Slovenský kras

Sídlo Správy Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras je v obci Brzotín, neďaleko okresného mesta Rožňava. V obci sa nachádza niekoľko bývalých veľkostatkárskych kúrií, pričom v jednej z nich je aj naše sídlo.  Najväčší je Okolicsányiho kaštieľ, kde donedávna sídlil okresný archív. Menší je Póschov kaštieľ, tu je dnes zdravotné stredisko. Bývalý kaštieľ baróna Hámosa je v súčasnosti nevyužívaný.

Historická budova nášho sídla – Máriássyho kaštieľ – v obci nazývaný aj Biely kaštieľ, bola postavená v roku 1837. Z vyššie uvedených kúrií bola postavená ako posledná v obci. Budovu charakterizujú skoro meter hrubé kamenné múry a typické mohutné klenbové stropy. Kaštieľ využívali dediči majiteľa do štyridsiatych rokov minulého storočia. Po smrti pani Plechovej ho kúpil miestny obchodník Juraj Újházy. Po februári 1948 bol kaštieľ majiteľom skonfiškovaný. Slúžil ako klubovňa, bola tu lekárska ambulancia a slúžila aj ako obydlie pre niekoľko rodín.

Po zriadení Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras, obec v roku 1974 odovzdala kaštieľ Slovenskému ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Pracovníkmi boli obsadené dve miestnosti, keďže ale celý objekt bol schátraný, v rokoch 1975-1978 sa zrealizovala posledná kompletná rekonštrukcia kaštieľa. Správa tak začala svoju činnosť v opravenej budove v auguste 1978. Po roku 1989 sa potomkovia bývalých majiteľov kaštieľa vzdali reštitučných nárokov a tak je budova v súčasnosti majetkom štátu.

Na fotografii nižšie je porovnanie stavu kaštieľa okolo roku 1900 a v súčasnosti.

 

Sponzori prenosu