NP Slovenský kras

Boj za novelu zákona o ochrane prírody

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odsúhlasil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia. Poslancom parlamentu ju odporúča schváliť. Na schôdzu parlamentu sa tak môže dostať v druhej polovici septembra. Po sedemnástich rokoch sa tak významne posilnia právomoci štátnych ochranárov na viac ako 400 tisíc hektároch územia a v národných parkoch […]

Stali sme sa správcom lesného pozemku na Plešivskej planine

Dňa 3. 5. 2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras prebrala od Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesov Planina Plešivec hospodárenie na lesnom pozemku v katastrálnom území Plešivec, ktorý odkúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe predkupného práva štátu v roku 2018. Jedná sa o 5,5 hektárový pozemok, ktorý je súčasťou Národného parku […]