NP Slovenský kras

Stali sme sa správcom lesného pozemku na Plešivskej planine

Dňa 3. 5. 2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras prebrala od Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesov Planina Plešivec hospodárenie na lesnom pozemku v katastrálnom území Plešivec, ktorý odkúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe predkupného práva štátu v roku 2018. Jedná sa o 5,5 hektárový pozemok, ktorý je súčasťou Národného parku […]