NP Slovenský kras

Vianočný pozdrav

Vianočný vinš Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa Vám darí, zdravie nech slúži k spokojnosti a dom aby ste mali plný hostí.    

Vianočný pozdrav zo Slovenského krasu

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás.
 Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha.
 Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
 Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému nech splní sa túžba, aspoň malilinká. Kolektív Správy Národného parku Slovenský kras […]